Verdig liv for alle

Kjernesaker: Alle skal ha et verdig liv og vi må tar vare på neste generasjon, er stikkord for Pensjonistpartiets program.

Kjernesaker: Alle skal ha et verdig liv og vi må tar vare på neste generasjon, er stikkord for Pensjonistpartiets program.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Pensjonistpartiet redegjør for sitt program ved kommunevalget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Pensjonistpartiet vil følge opp og satse på bedre levekår og folkehelse i kommunen ved å satse på forebyggende tiltak.

Fredrikstad kommune samt flere Østfold-kommuner ligger dårligere an enn landbasis på de fleste levekårs- og folkehelse parametere – det være seg utdanning, integrering, sysselsting, helse og trivsel.

Det viser at vi har mange uløste oppgaver som har betydning for hver enkelt av oss nå og i fremtiden. Lokalt folkehelsearbeid skapes der folk lever og bor – på skolen, i familien og i nærmiljøet. Lokalsamfunnet er derfor den viktigste arenaen for god helse og trivsel.

Helsestasjonstjenesten må styrkes for å gi bedre oppfølging av sårbare familier. Jordmor og helsesøstertjeneste må styrkes slik at foreldre får en god start med sine barn. Tida rundt en fødsel er en sårbar og utfordrende tid. Blir problemene for vanskelige, kan dette få konsekvenser for familiens funksjon og sameksistens.

Over tid er det familier med rus og psykiske problemer som sliter mest i samspill med sine barn. Barn og ungdom som dropper ut av skolen må bli sett og få hjelp. Halvparten av alle som dropper ut av skolen har psykiske vansker som kan føre til uførhet.

Prosjektmidler fra Helsedirektoratet sørger for at helsesøster skal jobbe med å forebygge fravær, og at elever dropper ut av skolen må følges opp. Forskrift om en verdig eldreomsorg må følges opp, slik at eldre omsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.

De fleste eldre vil gjerne bo hjemme så lenge de kan, derfor er det viktig at kommunen legger forholdene til rette for hver enkelt.

Pensjonistpartiet har fått gjennomslag for oppstart av forsterket helsestasjon for eldre. En forsterket helsestasjon gir mulighet til å fange opp den enkelte brukers behov for hjelp og tilrettelegge for riktig behandling på rett sted til rett tid.

Flertallet blant våre samarbeidspartier, Ap, SV, Sp og Bymiljølista stemte for nedleggelse av dagsentrene i Onsøy. Pensjonistpartiet stemte imot. Vi mener at det er viktig at eldre får tilbud om dagsenter i nærmiljøet. Lokalsamfunnet er den viktigste arenaen for folkehelsearbeid.

Beboere på sykehjem må få fokus på god helse og trivsel, kommunen må tilrettelegge for faglig god standard, slik at fysiske, psykiske og sosiale behov imøtekommes.

Tilgjengeligheten for funksjonshemmede må forbedres. De skal ha frihet til livsutfoldelse og delta på alle samfunnets arenaer.

Pensjonistpartiet vil be om din stemme til å løse disse oppgavene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken