Valget handler også om hvilken politisk arbeidsgiver du vil ha

Lisbeth Kristiansen og Sigmund Karlsen fotografert i streik i 2012.

Lisbeth Kristiansen og Sigmund Karlsen fotografert i streik i 2012. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Vi tror ikke privat omsorg er bedre enn offentlig bare fordi den er privat, skriver Lisbeth Kristiansen og Sigmund Karlsen.

DEL

Leserbrev 

Fagforbundet er en stor samfunnspolitisk aktør som hever stemmen for gode lønns- og arbeidsvilkår for forbundets medlemmer.

Fagforbundet spør også om; Hvem ønsker du skal bli din arbeidsgiver i din kommune i de neste fire årene?

Ved valget i september kan alle med stemmerett være med på å forme sin egen hverdag både i arbeid og fritid.

Fagforbundet er aktiv i valgkampen fordi vi ønsker å bidra til at alle våre medlemmer får trygge arbeidsvilkår. Det betyr at vi er opptatt av arbeidsforholdet til folk, fritid og hele samfunnet.

Fagforbundet fremmer sitt standpunkt   i enkelte politiske saker som berører våre medlemmer. Forbundet har et eget politisk handlingsprogram.

Fagforbundet vil ha et anstendig arbeidsliv med trygge arbeidsplasser og hele faste stillinger.

Vi fortsetter kampen mot endringene i arbeidsmiljøloven sentralt, selv om det politiske flertallet i Fredrikstad kommune heldigvis har fulgt Fagforbundets politikk ved å si nei til midlertidige kontrakter. Vi tror ikke økt bruk av midlertidige ansettelser er et springbrett inn i arbeidslivet for arbeidsløse. Hittil er det ikke lagt frem et eneste forskningsresultat eller annen dokumentasjon som viser at midlertidige ansettelser øker sysselsettingen eller er et springbrett over i faste stillinger.

Vi fortsetter kampen mot anbud og privatisering. Vi tror ikke privat omsorg er bedre enn offentlig bare fordi den er privat. Vi har heller ikke sett bevis eller entydige forskning for at det er slik. Tvert imot. Konkurranseutsetting fører til dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte.

En slik politikk ønsker ikke vi overfor innbyggerne i Fredrikstad kommune.

Vi fortsetter kampen for velferdsstaten. Vi mener vi får de beste velferdstjenestene dersom kommunene driver dem selv. Det er billigst, best og tryggest. Da vet innbyggerne at skattepengene deres brukes til bedre velferd og ikke til profitt til store kommersielle eiere som drifter barnehager, sykehjem, barnevernstjenester, søppeltømming og kinoen. Da har innbyggerne en demokratisk styring på velferdstjenestene.

Det er mange som vet, tror og mener mye i en valgkamp. Fagforbundet også.

Vi har en medlemsmasse i ryggen som sitter på unik kunnskap. Våre medlemmer finnes i alle etater innen omsorg og oppvekst, i administrasjon, idrett og kultur, kirken, tekniske tjenester, Frevar, Nettbuss, Borg Havn, E-verket og Østfoldmuseene.

De har minst to ting felles; Medlemskap i Fagforbundet, retten til fritt å stemme på de politikerne de vil ha i kommunestyret og fylkesting, og fritt valg til å bestemme hvilken politisk arbeidsgiver de vil ha.

Derfor er det viktig at alle bruker sin stemmerett.

Ha et godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags