Østfold trenger ikke ulv

Uønsket: Bilder som dette skal ikke komme fra Østfold, mener Spydebergs ordfører.

Uønsket: Bilder som dette skal ikke komme fra Østfold, mener Spydebergs ordfører. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er mulig at ulv ikke er et spesielt farlig rovdyr for mennesker, men det er farlig for våre husdyr, for våre hunder, det skaper unødig angst, skriver Spydeberg-ordfører Petter Schou.

DEL

Leserbrev

Ulv er ingen truet dyreart. Vinteren 2015–2016 ble det påvist ca. 430 ulver i Skandinavia, og bestanden har siden 1998 økt i gjennomsnitt med 12 prosent hvert eneste år. Denne vinteren er det så langt påvist 69 – 73 ulver i Norge og i grenserevirene. Minst fire valpekull er født i helnorske revir i år.

Men fortsatt gjenstår status for flere norske revir, blant annet i det såkalte «Skillingsmarksreviret» som berører Østfold og hvor det er påvist en ulveflokk på hele sju individer. I tillegg er det et «grenserevir» i Aurskog, og tett ved oss har ei tispe har gått alene i Hobøl-reviret i to år, men har nå muligens fått seg partner (Kilde: Rovdata).

Stortinget har begrenset ulvesonen og vedtatt at det maks skal være tre «helnorske» ulvekull i året – da også medregnet ynglinger utenfor vedtatte ulvesoner. Stortingsflertallet har bestemt at Østfold fortsatt er en såkalt «ulvesone».

Som Høyre-politiker og som ordfører i ei bygd med mye skogsdrift, jakt og friluftsaktivitet er jeg uenig i et slikt vedtak, vil selvsagt respektere både det og internasjonale konvensjoner, men jeg vil som ordfører også aktivt arbeide for en endring.

Ulven var nærmest utryddet i Norge og Sverige på 1960-tallet, og på 80-tallet var det aldri mer enn ti dyr til sammen i de to landene. Dagens ulv er til dels satt ut i Sverige og for det meste innvandret fra Finland og Russland.

Østfold fylke og Indre Østfold er altfor lite og altfor tett befolket til å huse ulv.

Ulven er avhengig av å bevege seg over svært store arealer; Østfold fylke og Indre Østfold er altfor lite og altfor tett befolket til å huse ulv. Norge har selvsagt også et ansvar for å ta sin del av ansvaret for forvaltningen av rovdyr, men for meg teller grunneierinteresser som eiendomsrett, dyrehold og andre næringsinteresser, jakt og friluftsliv langt over dette. 

Det er mulig at ulv ikke er et spesielt farlig rovdyr for mennesker, men det er farlig for våre husdyr, for våre hunder, det skaper unødig angst og gir oss som bor her redusert livskvalitet – derfor skal Indre Østfold ikke ha ulv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags