Idrettens visjon er «Idrettsglede for alle». Dette er en stor utfordring og vi har et stykke igjen. Samtidig har det blitt for kostbart for mange å delta i idretten, noe som bringer oss i feil retning. Dette er vi ikke tilfreds med og må gjøre noe med.

Idrettens intensjon er sammenfallende med TV-aksjonen, et varmere samfunn, «mindre alene sammen» med hovedfokus på inkludering og alle med. For det er jo nettopp i idrettslaget «man er mindre alene sammen». Budskapet treffer idrettens visjon midt i hjertet. Vi vil hindre utenforskap og redusere økonomiske barrièrer, slik at alle som vil kan delta.

Østfold idrettskrets støtter selv aksjonen med 10.000 kroner og vil oppfordre andre idrettskretser til å gjøre det samme.

Østfold idrettskrets støtter årets TV aksjon som går til Kirkens Bymisjon. Midlene denne gang skal brukes i Norge, til blant annet «Skattkammeret», som så langt er etablert i flere byer, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Mysen og Halden, hvor du kan låne idrettsutstyr etter behov. En fantastisk ordning vi heier frem. «Skattekammeret» vil også komme idrettslagene til gode, ved at flere barn og unge kan låne nødvendig utstyr for deltagelse.

Vi oppfordrer derfor alle idrettslagene våre til å bidra som bøssebærere til inntekt for Kirkens Bymisjon og et stort løft for «ALLE MED». Østfold idrettskrets støtter selv aksjonen med 10.000 kroner og vil oppfordre andre idrettskretser til å gjøre det samme.

Les også

TV-aksjon: Bøssebærerne er hjertet i unik dugnad