TV-aksjonen 2018 nærmer seg med stormskritt. Søndag den 21. oktober mobiliseres det igjen i verdensklasse i Norge – en dugnad det rett og slett ikke finnes maken til. I år går midlene til Kirkens Bymisjon, og vi har kalt aksjonen «Mindre Alene Sammen». Målet er å gjøre vårt samfunn litt varmere, og fokusere på det som forener oss som mennesker, og ikke det som skiller oss. Splittelse og utenforskap fører aldri noen godt med seg.

Hvorfor?

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap.

Utenforskap rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

To sterke utsagn fra virkeligheten sier i grunn alt: «Jeg kan ikke huske sist noen sa navnet mitt» og «Jeg trodde ikke noen hadde brukt for en som meg». Sitatene er hentet fra våre virksomheter i Oslo og Bodø, men kunne like gjerne vært sagt ved våre tiltak i Østfold. Vi er til stede i Mysen, Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad.

Utenforskap rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Aller viktigst er det naturligvis for det enkelte menneske som er berørt, og som kan forløse egne, men ofte godt gjemte ressurser og drømmer. Men vår påstand er at det også er svært viktig for samfunnet som helhet.


Les også

Mindre alene sammen med et langbord i sentrum

Jo bedre man lykkes med innsatsen for å inkludere, jo større grunn til å anta at det såkalte samfunnsregnskapet påvirkes positivt. Det betyr, mer konkret, at flere bidrar med det de kan, verdiskapningen stiger, flere betaler skatt, og færre trenger trygde- og sosialytelser. Mest sannsynlig vil det også bidra til å redusere kriminalitet.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ett møte kan endre et liv, flere møter kan endre et helt samfunn.

Hvordan?

Alt vårt arbeid bygger på at «Ingen er bare det du ser», og at det er «Rom for alle». Slagord som har en viss dybde, og mange av oss kjenner på egne fordommer når vi reflekterer over dem. Vi kan se på slagordene som læresetninger, og det er et ikke ubetydelig ansvar å fylle dem med innhold. Hule læresetninger har ingen behov for.

Nettopp bevisstgjøring og informasjon er en viktig del av TV-aksjonen. Like viktig som innsamlede midler er faktisk det holdningsskapende arbeidet som skjer i kampanjen, via skoler, idrettsforeninger, trossamfunn, bedrifter og fagforeninger, til møter med enkeltmennesker.

Gjennom TV-aksjonen skal vi skape tusenvis av nye menneskemøter sammen. Tiltakene har ulike innfallsvinkler, men felles er målet om økt deltagelse i samfunnet. Det skal startes nye møteplasser med fokus på ungdom og aktivitet (mange faller utenfor den organiserte idretten), arbeidstiltak skal utvikles og integreringsarbeid utvides. Alt for at vi skal være «Mindre Alene Sammen».

Mer felles samfunnsansvar i Østfold

Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner representerer den såkalte tredje sektor i samfunnet, og er ment å utgjøre et nødvendig supplement til det offentlige og næringslivet. Dette grensesnittet er interessant, fordi det byr på så mange muligheter som kan styrke vår felles velferd og utvikling.

Det er i så henseende med stor glede vi registrerer engasjementet som ligger bak kronikken til Roald Gulbrandsen i NHO Østfold, Ulf Lervik i LO Østfold og Siv Henriette Jacobsen i fylkeskommunen, publisert i flere Østfold-aviser nylig. Her fokuseres det tydelig på temaet som ligger til grunn for årets TV-aksjon og hvor nødvendig det er at næringslivet og det offentlige utvikler og utnytter alle samarbeidsmuligheter. Det fortsatt en del å gå på, selv om vi erfarer mye velvilje og støtte.

Sitat fra nevnte trio: «Trepartssamarbeidet i Østfold med Østfold fylkeskommune, NHO og LO støtter TV-aksjonen. Vi vil oppfordre andre til å støtte TV-aksjonen, gjerne gjennom et godt trepartssamarbeid lokalt i Østfolds regioner og kommuner, samt et godt topartssamarbeid på arbeidsplassene. Et godt samarbeid der alle kan bidra er den viktigste delen av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak. Trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er helt sentralt i Den norske modellen og velferdssamfunnet vårt. Like viktig er samspillet mellom ledelsen og de tillitsvalgte ute i virksomhetene.»

Her utfordrer vi raskt bedrifter og næringsforeninger, i samarbeid med fagforeninger der det er naturlig, å la handling følge ord: Støtt opp om de ulike næringslivsdugnadene som skjer, sjekk ut givermuligheter på https://giverstafett.no/, og oppfordre ansatte, nettverk og familier til å bli bøssebærere https://blimed.no/boessebaerer/.

Foruten denne ekstra utfordringen til fylkets næringsliv, håper vi flest mulig ønsker å delta der de kan, og vår anbefaling er å gå inn på www.blimed.no. Forhåpentligvis blir du inspirert.

Husk at hjertet i aksjonen er bøssebærerne. Her er det frivilligheten som gjelder, akkurat som frivilligheten på mange måter er hjertet i Kirkens Bymisjons arbeid.