Trepartssamarbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kommuner, bedrifter og fagforeninger oppfordres til å engasjere seg i årets TV-aksjon – også for å utvikle det spesielle norske trepartssamarbeidet.

DEL

Leserbrev

Søndag 21. oktober arrangeres verdens største dugnad – TV-aksjon. I år går innsamlingen til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal Kirkens Bymisjon vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn vil skape 700.000 møter mellom mennesker.

Trepartssamarbeidet i Østfold med Østfold fylkeskommune, NHO og LO støtter TV-aksjonen. Vi vil oppfordre andre til å støtte TV-aksjonen, gjerne gjennom et godt trepartssamarbeid lokalt i Østfolds regioner og kommuner, samt et godt topartssamarbeid på arbeidsplassene. Et godt samarbeid der alle kan bidra er den viktigste delen av den nasjonale dugnaden som engasjerer hele Norge for en god sak.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er helt sentralt i Den norske modellen og velferdssamfunnet vårt. Like viktig er samspillet mellom ledelsen og de tillitsvalgte ute i virksomhetene. En høy andel organiserte på både arbeidstager- og arbeidsgiversiden er derfor et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv.

La årets TV-aksjon være starten på et enda sterkere lokalt trepartssamarbeid både for næringslivet og samfunnet.


Den norske modellen er bygd på tillit, samarbeid og gode løsninger for fellesskapet. Når trepartssamarbeidet fungerer kan vi få til løsninger som ingen av partene ville ha klart alene. Derfor er det viktig med et velfungerende trepartssamarbeid også lokalt.

Potensialet i trepartssamarbeidet er under utvikling og kan bli utfordret hvis det ikke ivaretas og hegnes om.

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Samfunnet vi lever i handler aller mest om hvordan vi har det i lokalsamfunnet og hvor mye vi stiller opp for hverandre. Her gjør Kirkens Bymisjon en uvurderlig innsats for at alle skal føle seg inkludert og sett. Dersom det lokale trepartssamarbeidet fungerer godt vil det kunne lykkes enda bedre å skape nettopp et varmt og inkluderende samfunn.

Vi vil derfor oppfordre kommuner, lokale næringsforeninger/arbeidsgiverforeninger og LO lokalt/arbeidstagerorganisasjoner til å ta del i årets TV-aksjon og la det være en god utvikling av trepartssamarbeid lokalt. I denne saken kan alle partene sammen jobbe for å skape et enda varmere og mer inkluderende lokalsamfunn. La årets TV-aksjon være starten på et enda sterkere lokalt trepartssamarbeid både for næringslivet og samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags