Ett av de viktigste verktøyene vi har i vårt velferdssamfunn heter Kirkens Bymisjon. Et solid verktøy som er laget av omsorg, respekt og kjærlighet. Som prøver å skru oss sammen til en helhet, hvor hver del er viktig, uansett hva den er laget av!

– Det er ikke sånn at all lykke har sin pris, for raushet er et glimt av paradis, synger Henning Kvitnes på den siste skiva. Og han har så rett, før han fortsetter: – Samme hva du tror eller mener. Vi kan alle bli en av dem!

  • Henriksen forteller om sin fortid i dette intervjuet på Kirkens Bymisjons hjemmeside.

Det er en realitet at alle mennesker vil oppleve problemer i livet. De fleste utfordringer klarer vi alene eller med hjelp fra venner og familie. Dessverre får noen problemer som er så store at livet fort kan bli lagt i ruiner. Hvor det til slutt er umulig for de nærmeste å hjelpe til, da situasjonen er så krevende at den blir ødeleggende for sine omgivelser. Det må være fryktelig vondt å slippe sitt barn, familie eller sin beste venn til en uviss fremtid? Se dem seile ned i avgrunnen, hjelpeløs, redd og alene. En smerte som i seg selv kan gjøre deg syk!

Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal Kirkens Bymisjon vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn noen gang før.

Vi må aldri skape et samfunn hvor det ikke er plass til dem som har falt utenfor. Raushet handler om å tillate andre å feile, for så og hjelpe dem tilbake! Noen ganger må vi løse problemene i fellesskap, da de er for store for et enkeltindivid å bære. Et samfunn betyr at vi har funnet sammen, fordi vi blir mindre alene sammen! Fordi mennesker er sosiale vesener som trenger hverandre, ellers vil ensomhet gjøre oss syke. Glemmer vi å bry oss om hverandre, vil til slutt hele samfunnet bli sykt!

Jeg har jo selv tilhørt de såkalte «håpløse». Egentlig et fryktelig ord, da håpet er det siste som dør. Det er situasjoner som virker håpløse, ikke menneskene. Jeg vet at alle mennesker kan vokse hvis man lar sola komme til. Jeg vet det finnes noe verdifullt i alle, hvis man bare får en mulighet. Det å vise sine drømmer for andre, er å gi håp og styrke til seg selv! Derfor trenger vi møtesteder som har plass til alle, hvor man kan møte mennesker som har tid, som kan lytte, snakke og kanskje veilede. Som ikke dømmer deg for feilene, men heller ser mulighetene.

Les også

TV-aksjon: Bøssebærerne er hjertet i unik dugnad

Les også

Østfold idrettskrets støtter TV-aksjonen, har nøyaktig samme visjon

Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal Kirkens Bymisjon vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere ennnoen gang før. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Visste du at pengene som samles inn vil skape 700.000 møter mellom mennesker?

Jeg håper du ser verdien av å ha et velferdsverktøy som Kirkens Bymisjon i din by. Som aldri går på akkord med menneskeverdet, som ufravikelig vet at ingen er bare det man ser. Hvor all medmenneskelighet dreier seg om respekt og selvrespekt.

Trond Henriksen

  • Henriksen er i dag miljøarbeider i Kirkens Bymisjon – etter å ha lagt en lang «karrière» som rusmisbruker og kriminell bak seg.
  • Han ble på begynnelsen av 1990-tallet omtalt som Norges farligste forbryter etter at han var med på kidnappingen av en politimann og en båtvakt i Horten.
  • Han har arbeidet innenfor det forebyggende i skoleverket i mange år og har besøkt over 50 000 ungdommer over hele Norge. Har vært aktiv i samfunnsdebatten de siste 15 årene og ble også kjent som Leder for Folk for Jaglandunder Stortingsvalget 1997.
  • I 2016 utga han selvbiografien Ingen murer er for høye som fikk terningkast 5 av Ingvar Ambjørnsen i Dagbladet.
  • Henriksen er mest kjent fra filmen Store Gutter Gråter ikke, en dokumentar laget av Sigve Endresen i Motlys AS, som gikk på kino i 1995.
  • I denne forbindelse utga han også kult-hiten Skyter meg julaften på en CD-singel til inntekt for det forebyggende arbeidet i skoleverket.
  • Kilde: Wikipedia