Mange kan tape retten til å være registrert trossamfunn

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Signal fra KrF-Fredrikstad ved høring om endring i lov om tros- og livssynssamfunn.

DEL

Leserbrev 

Trossamfunn med færre enn 500 medlemmer over 15 år kan miste retten til å være registrert trossamfunn, miste statstilskuddet og vigselsretten dersom nytt lovforslag til Tros- og livssynslov, som er på høring frem til 31. desember, blir vedtatt.

KrF–Fredrikstad mener at et krav om 500 medlemmer over 15 år for registrering av trossamfunn, vil medføre at mange, kanskje alle, frittstående menigheter som er organisert som lokale, selvstendige trossamfunn i Fredrikstad ikke lenger vil få tilskudd og ikke kunne bistå medlemmene med nødvendig kirkelig betjening. Selv et medlemskrav på 100 medlemmer vil vanskeliggjøre mange trossamfunns virksomhet.

Siden eksempelvis pinsemenighetenes organisering i selvstendige menigheter er forankret i et teologisk begrunnet kirkesyn, vil kravet oppleves som en forskjellsbehandling på grunn av teologi. Dette bør uansett vurderes opp mot Lov om diskriminering så det ikke innføres ordninger som er lovstridige.

KrF–Fredrikstad mener at kravet også vil vanskeliggjøre etablering av religiøs virksomhet blant etniske og språklige minoritetsgrupper samt nyetablering av selvstendige menigheter som ikke hører inn under noen etablert sammenslutning.

Antallskravet er motivert ut fra statens behov, ikke trossamfunnenes.

KrF–Fredrikstad er enig med Norges Kristne Råd om at antallskravet er motivert ut fra statens behov, ikke trossamfunnenes, og at det kan bidra til å presse trossamfunn inn i uønskede og praktisk krevende administrative overbygninger.

Norges Kristne Råd har vist til at FNs spesialrapportør for religionsfrihet samt OSSE og Venezia-kommisjonen har frarådet antallskrav for registrering av tros- og livssynssamfunn.

KrF–Fredrikstad vil derfor levere en egen høringsuttalelse, men allerede gi et signal om dette i formannskapsmøtet 23. november 2017.

Lino Lubiana

Gruppeleder KrF - Fredrikstad

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags