Takk for den flotte siden om og fra Den syngende skolen, Trara. Dere er med i et landsprosjekt, Syngende skoler, der 152 skoler over hele landet deltar. Vi ser at på Trara skole synger klassene både separat og felles. Det gir fellesskap både i klassen og for hele skolen samlet.

Det flotte bildet viser glade barn fra mange land. Da håper jeg også sangene som blir sunget, kommer fra mange land. Både elevene og de prosjektaktive lærerne som har ansvaret på skolen, gjør en krevende jobb. Men på Trara skole ser det ut til at alle er med. Gratulerer så mye, alle sammen.

Dere skaper liv i et fag som ikke blir respektert og viet nok forståelse og interesse hos våre skolemyndigheter. Vi har kjennskap til at på Musikkhøyskolen i Trondheim vier de i sine mange bredt orienterte undervisningsopplegg også stor oppmerksomhet til den psykologiske siden av sang og musikk i livet, helt fra tidlig i barnealderen, ca. to år. Dette er noe de unge er blitt veldig engasjerte i og med.

Dere på Trara skole får altså en meget god ballast i livet. Sangen vil være med dere i alle år – i glede og sorg, hverdag og fest. Selv ble jeg utrolig glad for alt jeg lærte om prosjektet Syngende skoler. Takk til Fredriksstad Blad som bringer positive bilder og innhold fra grunnskolen.

Håper vi får vite litt fra den store samlingen i Oslo 4. mai der 6. klasse ved Trara skole deltar.

  • Avstemning nederst på siden: Sangen ikke blir respektert og viet nok interesse hos våre skolemyndigheter.

Stor takk også til de mange som har fått til «Krafttak for sang» som har etablert sangprosjekter i Norge også til mange kommuner og eldreinstitusjoner. Jeg nevner iblant denne aforismen: «Av englene har vi bare musikken og sangen tilbake.» Godt sangen og musikken har fått nytt liv! Her har Trara skole virkelig bidratt.