Gå til sidens hovedinnhold

Smal vei, stor trafikk – og dårlig løsning for Fv 110

Artikkelen er over 3 år gammel

Tor Prøitz avviser forslaget om å gjøre FB 110 fra Fredrikstad til Sobergkrysset smalere og senke fartsgrensen. – Posisjonen i fylkestinget har ikke andre  tiltak å foreslå enn å redusere fart, skriver han.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder av samferdselskomiteen i fylkeskommunen, Olav Moe, går for en dårlig løsning for å løse utfordringene vi har på FV 110 fra Fredrikstad til Solbergkrysset ved E6. Nedsettelse av hastighet på hele strekningen til 60 km/t skaper bare frustrasjon og mindre respekt for fartsgrenser. Posisjonen i fylkestinget har ikke andre  tiltak å foreslå enn å redusere fart.

Dette ble tydelig vist da samferdselskomiteen tidligere i år behandlet  forutsetningene for en reguleringsplan for strekningen  forbi Borge Gravlund. Her utarbeides det nå en detaljreguleringsplan for å videreføre g/s-vei fra Begby til Borge Skole. Det er bra, men samtidig bestemte komiteens flertall som består av Ap,  Sp, MdG og KrF, å avvike veiens bredde i forhold til Statens Vegvesens veinorm fra 8,5 meter til 7,5 meter.

Olav Moe  tenker lite eller ingenting om fremkommelighet for nyttetrafikk og folk som er avhengig av bil i sin hverdag.

Dette kan ikke bety annet enn at posisjonspartiene ikke vil gjøre veien bedre enn den er i dag for bilister. Olav Moe  tenker lite eller ingenting om fremkommelighet for nyttetrafikk og folk som er avhengig av bil i sin hverdag og for å gjøre veien sikrere for å redusere trafikkulykker.

Svært mange trafikkulykker har sin årsak i dårlig vei. FV 110 er en smal vei og er en av de betydeligste  forbindelsesveiene for Fredrikstad mot utlandet. Ap, Sp, MdG og KrF tar lite hensyn til dette og vil heller begrense hastigheten også der hvor det ikke er bebyggelse og lite annen trafikk. Dette skaper liten respekt for fartsgrenser.

Høyre vil også i kommende stortingsperiode fortsette satsingen på vei. Høyres fylkestingsgruppe vil også benytte alle muligheter resten av denne fylkestingsperioden til å fremme forbedring og utbedring av veinettet i fylket. Dessverre frykter vi å komme i mindretall da posisjonen ikke velger veiløsninger for fremtiden.

Kommentarer til denne saken