Den 12. juni 2012 kom IARC (International Agency for Research on Cancer), en undergruppe av WHO, med press release no. 213. Der konkluderes det med at dieseleksos er klassifisert som gruppe 1-utslipp, det vil si beviselig kreftfremkallende for mennesker.

Partiklene PM5/PM10 svever i lufta i to til tre uker, og binder seg til andre partikler – svevestøv. Disse partiklene kan ikke fanges opp av noe filter.

Myndighetene subsidierer kreftfremkallende utslipp i og med at de legger opp til at vi skal kjøre dieselbiler.

Bilene er subsidiert og dieselen er subsidiert. Bensinen er nå over to kroner dyrere per liter enn diesel!

Hvorfor satser vi ikke mer på gass eller etanol?

Hvorfor blir vi tvunget til å bruke det verste alternativet? (Det er jo økonomien i det som får folk til å velge).

Det første som burde gjøres er å sette ned bensinprisen – det ville hjelpe på luftkvaliteten umiddelbart!