Torvbyen feirer i disse dager 30 år og det er en fin anledning til et tilbakeblikk. Kjøpesenteret består i dag av to bygninger sammenbundet med en overbygget gangbru. Opprinnelig ble Torvbyen bygd som et senter inntil det eksisterende Stabburet Matcenter; matbutikken som ble etablert av Gunnar Nilsen og som i sin tid var Skandinavias første og største selvbetjente matbutikk.

Det var Nilsens svigersønner Kai Wiese og Carsten Durban som hadde ideen og sto for gjennomføringen av Torvbyen i 1988. Det var på den tiden relativt uvanlig med kjøpesentre midt i byen og det var betydelig motstand mot byggeplanene blant byens kjøpmenn. Flere mente at senteret ville ta knekken på butikkene som lå i byens øvrige gater.

På åpningsdagen sto flere tusen mennesker i kø for å se og handle i det flotte senteret. Torvbyen hadde svært moderne løsninger og ble oppfattet som innovativt av bransjen – glasstaket over Store Torv brakte sollyset inn i senteret og var noe av det kundene satte aller mest pris på.

Kai Wiese var fra åpningen og til år 2000 administrerende direktør for Torvbyen. Kai var en foregangsmann som sjef for senteret. Han hadde med sin bakgrunn og personlighet en egen evne til å få butikkene med seg på alle mulige aktiviteter, og alt ble gjennomført med høy kvalitet og stil.

Kai Wiese la listen for hvordan Torvbyen skulle vise og ta sitt samfunnsansvar som byens største handelsaktør, og dette har vært fulgt opp og videreutviklet av alle senterledere som har etterfulgt ham.

Torvbyen hadde en god omsetningsutvikling de første fem årene, dog var senteret ikke stort nok til å hevde seg blant landets største kjøpesentre. Domus varehus, etablert i 1967, lå på andre siden av Brochs gate. Domus som merkevare var ikke lenger et satsingsområde for COOP og etter idé fra Kai Wiese ble det luftet forslag om en utvidelse og sammenslåing av Torvbyen og Domus. Det var den gang lokale krefter (familien Brynildsen og aksjonærene i Fredrikstad Bryggeri Eiendom) som sammen med COOP i 1995 gjennomførte ombygging av Domus, utvidelse av senteret på den tidligere buss-stasjonstomta og etablering av brua som binder de to handelsbygningene sammen. Felles navn ble naturligvis Torvbyen og nå var senteret endelig på listen over de største sentrene i landet. Igjen var det betydelig skepsis til utvidelsen blant byens øvrige kjøpmenn, men nå som i 1988 valgte flere å flytte butikken fra gateplan og inn i senteret.

Wiese fortsatte som senterdirektør for hele senteret, men hadde Steinar Selvig med som administrativ leder for Cityterminalen (COOP pluss det nye bygget).

Helt ifra før åpningen i 1988 har Torvbyen vært opptatt av å samarbeide tett og godt med resten av handelsstanden i sentrum av Fredrikstad. Vi vil våge den påstanden at det nok ikke finnes et sentrumssenter i Norge som gjennom 30 år har brukt så mye energi og penger på aktiviteter som ble planlagt og gjennomført UTENFOR senteret, det være seg enkeltarrangementer i gågata eller ved brygga i forbindelse med Glommafestivalen. Videre kan nevnes at Torvbyen var en pådriver for etablering av Visit Fredrikstad og Hvaler (den gang Opplev Fredrikstad) i 2003 og Fredrikstad Utvikling i 2000. Både den gang og i dag var og er Torvbyen den største private aksjonæren i Visit Fredrikstad og Hvaler. Likeledes er senteret aksjonær i Glommafestivalen og partner i Fredrikstad Næringsforening.

Kai Wiese la listen for hvordan Torvbyen skulle vise og ta sitt samfunnsansvar som byens største handelsaktør, og dette har vært fulgt opp og videreutviklet av alle senterledere som har etterfulgt ham.

Øivind Kvammen startet som disponent i Stabburet Matcenter i 1989 og i et historisk perspektiv kan vi i dag si at han var særdeles heldig som fikk jobbe så tett opp mot Kai Wiese, blant annet flere år som leder av senterforeningen – ja Wiese var en læremester for ham. I disse årene ble det utviklet et meget godt samarbeide og en læringsarena og det er nok liten tvil om at den kompetansen Kvammen fikk i denne perioden var avgjørende for at han ble tilbudt jobben som senterleder i 2001, etter at Thorleif Norum sluttet etter to år i stillingen han overtok etter at Kai Wiese sluttet i 1999.

Kvammen sluttet i 2009 og ga stafettpinnen videre til Morten Huth, etter å ha tatt initiativ for å få ham inn i stillingen. Den tidligere bankmannen satte også sitt preg både på senteret og ikke minst på samarbeidet med resten av byen i de åtte årene han hadde jobben. Nevnes må også sentersekretær Marit Ødegård Olsen som «overlevde» alle sentersjefene og var en del av senterets sjel inntil hun pensjonerte seg i 2011.

Det var en modig avgjørelse Gunnar Nilsens arvinger tok da de bygde Torvbyen. Tiden har vist at avgjørelsen var helt riktig og av stor og positiv betydning for handelen i Fredrikstad sentrum. Selv etter at Østfoldhallen ble etablert i 1991 fortsatte omsetningen å øke og på det beste var senteret på 26. plass over Norges største kjøpesentre. Siden den gang er det etablert mange nye kjøpesentre i landet og Torvbyen er i dag på 48. plass. Senteret har imidlertid en veldig sentral beliggenhet og er godt posisjonert i forhold til at fremtidig vekst antas å komme i byene.

Torvbyens plass i bybildet har vært av stor betydning i alle disse 30 årene. Hvor mange hundre Fredrikstad-barn som har hatt en av sine første opptredener på Store Torv i regi av Vindeleka, Fredrikstad barne- og ungdomsteater eller andre foreninger vites ikke. Ei heller har noen tall på hvor mange fastelavnsris Sanitetsforeningen har solgt eller tilsvarende for Lions-julelotteri for å nevne noen av dem som har vært velkomne til å bruke senteret som visnings-/salgsarena.

Torvbyen har, etter utvidelsen i 1995, alltid hatt to eiere. Dette skiller Torvbyen fra så godt som alle andre kjøpesentre her i landet. De lokale eierne sto nok for et av tidenes eiendomssalg i Fredrikstad da de solgte Cityterminalen i 2007! På begge sider av Brochs gate har eierforholdene gjennom årene endret seg.

Det er, som i alle andre forhold, vanskelig for to parter å ha samme fokus når partene vektlegger samboerskapets verdier på forskjellig måte. De forskjellige eierne har alle hatt salg eventuelt kjøp av den andre senterdelen på agendaen, og det har vært mangt et oppkjøpsbud – uten at man så langt har kommet nærmere en en-eierløsning. Vi tillater oss, selv i en jubileumshilsen, å mene at dette er forhold som kan hindre en nødvendig og dynamisk utvikling og vi tror både butikkene/leietagerne, byen og kundene ville opplevd et enda bedre Torvbyen med ett eierskap.

Vi har alle gode minner fra vår tid i Torvbyen og vil med dette gi våre gratulasjoner til senteret og alle de fantastiske medarbeiderne – GRATULERER MED JUBILEET!