Senterpartiet reagerer meget sterkt på forslagene i Fredrikstad kommunes kommende budsjett om å legge ned Torsnes Sykehjem og ungdomsklubben i bygda Torsnes.

Sykehjemmet i Torsnes har i alle år har hatt et svært godt omdømme. Et stabilt personale har blant annet sørget for det. Sykehjemmet ble bygget ut og oppgradert for bare noen år siden. Det fremstår i dag som moderne med gode fasiliteter og en flott beliggenhet i rolige omgivelser. Sykehjemmet har egentlig alt hva beboere og pårørende kan ønske seg. Når rådmannen i Fredrikstad kommune konkluderer med en dramatisk stigende eldrebølge også i vår kommune, blir det meningsløst i det hele tatt å foreslå nedleggelse av et flott sykehjem i kommunen.

På sykehjemmet bor det per i dag 25 eldre. Fem med tyngre demens. Hvis dette sykehjemmet legges ned, vil beboere flyttes til større enheter sentralt i kommunen. Er det slik vi vil ha det? Skal også «bestemor» sentraliseres og flyttes? Hvorfor kan ikke Fredrikstad kommune opprettholde et kjært og lokalt sykehjem? Befolkningen i Fredrikstad bor ikke kun i bynære strøk. Noen har levd sine liv på bygda, og ønsker å forbli der, og avslutte sine liv – også der.

Var det noen som snakket om kortreist?

Når det gjelder ungdomsklubben, er forslaget om nedleggelse like håpløst. Hvis vi skal se disse to forslagene under ett, angripes mennesker i to sårbare aldre. Eldre og unge. De unge i Torsnes har i årevis hatt svært stor glede av ungdomsklubben. Klubben har skapt et godt og trygt samhold blant bygdas ungdom. Fredager har blitt et høydepunkt hvor de unge samles til gode aktiviteter. Klubben er lokalisert sentralt i bygda på Folkets Hus. Dette er en «bastion» som må beholdes.

Vi insisterer på at Fredrikstad kommune ser verdien av de lokale aktivitetene i kommunen. Vi må ikke gå i sentraliseringsfellen. Husk på lokale verdier også i vår kommune! En annen og viktig dimensjon er også at ungdommen store deler av året kan gå eller sykle til klubben. Den muligheten bortfaller hvis man skal peke på Selbak. Var det noen som snakket om kortreist?