Gå til sidens hovedinnhold

300 år siden nasjonalhelten ble skapt i Dynekilen

Artikkelen er over 4 år gammel

Fredag og lørdag markeres 300-årsjubileet for Tordenskiold angrep der han overmannet det svenske flåten i Dynekilen. Krigen ga store byrder for Fredrikstads befolkning.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag, den 8. juli 2016, er det 300 år siden Petter Wessel Tordenskiold gikk inn i Dynekilen.

Kvelden før seilte han inn til en ankerplass mellom Koster og Griseboerne. Klokken 01.30  letter han med sin eskadre og setter kursen inn mot Dynekilen. En time senere står han gjennom Lesundet og får tak i en svensk los som var på vei ut. Ren flaks, for losen hadde tidligere ført den svenske Scoutbynachten Strömstierna inn i Dynekilen med flere av de svenske skipene.

Tordenskiold viste den gang både handling, kraft og mot. En dristighet som gjorde ham til en nasjonalhelt og som førte til at han endret historiens bilde. For Karl XII ventet på Torpum gård utenfor Halden på krutt og kanoner som lå i Dynekilen. De fikk han aldri, og måtte trekke seg tilbake til Sverige.

Fredrikstad deltok aktivt i den Nordiske krig. I 1704 hadde 26 mann fra Fredrikstad latt seg innrulle i den dansk-norske orlogsflåte. Da krigen brøt ut i 1709, kom det påbud om at ytterlige 34 mann skulle utskrives fra byen og omegn. Og Isegran ble igjen orlogsbase.

1710 kom det nye krav til innbyggerne til det planlagte felttoget. Det måtte bakes hardt brød og skaffe alle slags matvarer. Borgemesteren klaget med «Gud trøste de fattige folk som er innknepne under en festning og de militæres makt». Da en dansk skipper kalte byen et «hundehull» ble bypatrioter så oppbrakt at de ville ha han straffet for å ha «beskjemmet Hans Majestets kjøpstad med løsmunned blama»  – og andre kåtmunnede og likesinnede til avsky og eksempel.

Byens fartøyer måtte stå til militær tjeneste. Hestene i byen fikk militære oppdrag.

 

De følgende årene kom det flere krav og påbud for innbyggerne. Byens fartøyer måtte stå til militær tjeneste. Hestene i byen fikk militære oppdrag. Da det ble oppdaget misligheter i brødbakingen til soldatene i 1711, ble den gamle proviantforvalteren arrestert. I tre år og sju måneder satt han i jern og bolt.

Beboerne fikk også ny båtmannskatt – fordi de ikke hadde greid å stille med alle sjøfolkene som var blitt krevd. I 1712 kom i tillegg dagskatt på åtte riksdaler. Dette var krevende for mange – der flere havnet på fattighuset.

Fredrikstad hadde ikke armerte skip til å forsvare innseilingen og bekymringen var stor både blant kommandanten og borgemesteren. Så når Tordenskiold etter slaget i Dynekilen trakk hit stykprammen Stenbocken – var det for å sikre forsvaret av festningen med ekstra kanoner. Det oppgis også at 14 koffardieskip som kom fra Dynekilen ble solgt i Fredrikstad.

Og Tordenskiold var i byen flere ganger. Den 11. mai 1716 går han til ankers ved Lera og er med sjaluppen opp til byen. Han skriver i sitt brev til kaptein Vosbein at han var på jakt etter brannved til fregatten. 19. juli avseiler han med fregatten Lossen fra København.

Den 23. juli utsender han to ordre vedrørende utrustning av de erobrede galleiene fra Dynekilen «Ulysses» og «Prosperpina» fra Fredrikstad. Ekvipagemester ved orlogsverftet på Isegran var løytnant Christian Reesen – som utstyrte galleiene med riktige kanoner og mannskap. At Tordenskiold benyttet muligheten når han var i Fredrikstad til å se etter gode håndverkere til sine skip og proviantere, er ganske sikkert.

Tordenskioldsjubileet er et familiearrangement i samarbeid med danske, norske og svenske reenachtmentgrupper samt Fredrikstad, Hvaler og Strømstad kommune. Vi ønsker ikke bare å feire en nasjonalhelt, men også sette fokus på godt naboskap og samarbeid over grensene.

Tordenskiold har sterk lokal tilknytning – og arrangementet vil bidra til lokal næring.

Arrangementet gjøres på dugnad av frivillige og orlogstasjonen har som hovedformål og bidra til historisk forankring og utvikling på Isegran.

8. juli for hundre år siden het det: det er bestemt at dagen, forsaavidt tjenesten ved nøitralitetsvernet tillater det, skal festligholdes som almindelig fridag. Karl Friedrich Griffin Dawes ble født i Fredrikstad i 1861. Han hadde hovedansvaret for Tordenskjolds 200-årsjubileum i Forsvaret. Barna i skolen fikk fri den dagen for å feire en nasjonalhelt.

Fredag den 8. juli seiler skuter fra Skjærhalden på Hvaler til Dynekilen. Her vil det være et lite gjenspill av 1716 samt en seremoni med kransnedleggelse. Skuespiller Jacob Oftebro spiller Tordenskiold. Lørdag 9. juli åpner vi historisk gate på Isegran – der det vil være et familiearrangement med leker for barn samt «slaget i Dynekilen».

Følg vårt program på: www.tordenskiold.org

Kommentarer til denne saken