To presiseringer om fremtiden for Fredrikstad Marineservice

Fredrikstad Marineservice eier og driver i de to bygningene til høyre på bildet.  Bjørndal og Julsen mener det som nå er i ferd med å skje kan skape store problemer i fremtiden, om bedriften blir liggende i et boområde med de begrensningene det innebærer.

Fredrikstad Marineservice eier og driver i de to bygningene til høyre på bildet. Bjørndal og Julsen mener det som nå er i ferd med å skje kan skape store problemer i fremtiden, om bedriften blir liggende i et boområde med de begrensningene det innebærer. Foto:

Av

Kjell Bjørndal og Roar Julsen understreker at deres kritikk mot tomtehandel og foreslått omregulering i området mellom Fredrikstad Marineservice og Gressvik fergested er rettet mot Fredrikstad kommune, ikke mot firmaet Solid.

DEL

Leserbrev

Vi ønsker å presisere to viktige punkter til Ellen Ophaugs velskrevne artikkel om «Eiendomsutvikler er lei av å bli mistenkeliggjort» der våre navn er trukket inn.

Både vi og Ragnar Karlsen har vært nøye med å presisere at det er kommunens «samrøre» med en privat eiendomsutvikler som er problemet, og dette skjer ett år før kommunestyret i Fredrikstad har gjort vedtak om å endre status til næringstomtene på Gressvik.

At Solid Eiendom tar vel i mot kommunens planavdelings åpne armer, ville enhver eiendomsutvikler applaudert. Vi har videre vært kritiske til at kommunen selger sin egen næringstomt til Solid og presiserer i salgskontrakten at det er til boligformål.

Når enda til ordfører, i et møte om saken, støtter opp om det som er gjort, får vi et bilde av Fredrikstad kommune som slett ikke er pent.

Det andre punktet som ikke fremgår av artikkelen, og som vil bli en alvorlig begrensning og verditap for Fredrikstad Marineservice som fremtidige selskap, er knyttet til videre utvikling.

Det har fra ordfører, etatsjef Gunnhilds Bøgseth og plansjef Espen Eggen at vært presisert at «eierne av Fredrikstad Marineservice kan få drive videre som i dag».

Problemet som de tre hopper så lett over, oppstår den dagen Fredrikstad Marineservice om noen år må foreta endringer som en hver levende bedrift må gjøre med visse mellomrom. Søknad om endring må godkjennes av Fredrikstad kommune, men da må saksbehandlerne forholde seg til det faktum at bedriften ligger i et boområde med alle sine begrensninger. Hva hjelper det da at Ragnar Karlsen kan påberope seg tre kommunale utsagn fra Jon Ivar Nygaard, Gunnhild Bøgseth og Espen Eggen, år 2020?

NÆR FERGELEIET: Fredrikstad Marineservice holder til på eiendommen merket punkt 1. Solid har gjennom selskapet JJV 23 AS kjøpt eiendommen som er merket punkt 2. For få dager siden kjøpte selskapet også eiendommen markert med punkt 3 fra Fredrikstad kommune. Alle markeringene er omtrentlige.

NÆR FERGELEIET: Fredrikstad Marineservice holder til på eiendommen merket punkt 1. Solid har gjennom selskapet JJV 23 AS kjøpt eiendommen som er merket punkt 2. For få dager siden kjøpte selskapet også eiendommen markert med punkt 3 fra Fredrikstad kommune. Alle markeringene er omtrentlige. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags