Over lengre tid har NRK Brennpunkt dokumentert at rumenske «tiggere» i Norge er organiserte, kyniske og relativt velstående. Ikke minst ser vi at tiggingen i all hovedsak er et skalkeskjul for kriminell virksomhet som tyveri, prostitusjon og narkotikasalg. Men hvem er egentlig overrasket?

Fremskrittspartiet har i årevis argumentert for et tiggerforbud. Vi har sagt at tiggingen fra utlandet er organisert, at det medfører kriminalitet og at tiggingen fra rumenere i liten grad har med fattigdom å gjøre. Vi har lenge visst at de som kommer fra blant annet Romania for å tigge ofte er både ressurssterke og relativt velstående. Tiggingen de benytter seg av er bare et skalkeskjul for alvorlig og organisert kriminalitet. Dette skalkeskjulet ønsker Frp å fjerne ved et forbud.

Resultatet ble at vi enda ikke har et nasjonalt tiggeforbud i Norge.

Senterpartiet hadde mulighet til å innføre et tiggeforbud med regjeringen allerede i 2015. Frp og H hadde opprinnelig en avtale med Sp om å innføre et nasjonalt tiggeforbud, og sammen hadde disse tre partiene hatt flertall på Stortinget. Da regjeringen sendte forslag om tiggeforbud på høring, gjorde Senterpartiet en kuvending, og nektet å støtte forbudet likevel. Resultatet ble at vi enda ikke har et nasjonalt tiggeforbud i Norge.

Sp hadde en liste med «100 gode grunner til å stemme Sp» før valget i 2013. «Senterpartiet vil gjeninnføre forbud mot tigging» var punkt 82 på listen. Senterpartiet har også lovt velgerne et tiggeforbud i partiprogrammet både i 2009-2013 og 2013-2017. Dessverre ser vi at de har gjort det motsatte av hva de har lovt velgerne på Stortinget. Fremskrittspartiets dør er likevel alltid åpen i denne saken. Frp vil fremme et nytt forslag om å gjeninnføre tiggeforbudet, og Senterpartiet er hjertelig velkommen til å følge sitt eget partiprogram ved å stemme for Frps forslag om tiggeforbud.