Igjen har den franske hovedstaden gjennomgått et mareritt. For andre gang er vi vitner til terroristenes ondskap og mangel på nåde. En by, et land og et folk i sjokk, og i politisk vantro. Vi skal stå sammen med et franske folket i sjokket, men vi må fordømme de kreftene som står bak.

Vi fordømmer alle den voldsomme terroren og volden gjennomført i Paris. Et samlet Europa er sterkt beveget over dramatiske skildringer og bilder fra angrepet. Terrorisme og ekstremisme skal bekjempes fra alle hold, og fra alle politiske, ideologiske og religiøse retninger. De voldsomme handlingene i den franske hovedstaden er utført med barbariske virkemidler, og etter en ond intensjon. Handlingene kan ikke forsvares eller legitimeres fra noen perspektiver.

Angrepet i Paris er formet og utviklet etter totalitære holdninger, religiøs fanatisme og sosial aggresjon. Det er viktig at vi kollektivt tar til motmæle med angrepet som en voldelig aggresjon fra ekstremisme. Dette angrepet er trolig et resultat av holdninger, verdier og en lite nyansert samfunnsforståelse fra ekstremistiske og fanatiske miljøer. «Du må ikke sove».

Dette må presiseres som et angrep fra denne samfunnskraften. Angrepene var ikke skissert fra bestemte religioner, livssyn eller politiske retninger. En sammenblanding av muslimsk religiøs og kulturell praksis med nylig opplevde voldshandlinger, skal og må ikke bli et forklarende premiss til handlingene.

Denne voldshandlingen er ikke representativ med religiøs og kulturell praksis fra denne og andre religiøse retninger. Generalisering i den politiske debatten skal ikke vinne faglig integritet eller legitimert, men skal fordømmes. Tanken om generalisering er også en forklarende faktor til voldshandlingene.

Den legitime bedømmelsen retter seg mot den ekstremistiske samfunnsforståelsen. Det er med dette viktig at vi alle forvalter den offentlige politiske debatten ut fra en trygg forankring i respekt, saklighet og en nyansert forståelse. «Du må ikke sove».

Vi skal stå sammen med det franske folket i sorgen, og støtte de i den vanskelige tiden. Målet til terroristene er å spre frykt og polarisering. Vi må aldri la terroristene vinne med sitt budskap, men møte dette med fasthet, åpenhet og demokrati.

Det franske folket har igjennom sin lange historie formidlet viktige verdier om frihet, likhet og brorskap. Disse verdiene skal forankres i vår reaksjon og fordømmelse av disse handlingene.

Friheten for en kritisk presse, et problematiserende organisasjonsliv og et levende demokrati. Likhet for ulike religiøse, kulturelle og etniske grupper i deres deltagelse i samfunnet. Brorskap for tillit, respekt og forståelse i samfunnet. Vi må aldri glemme disse verdiene i møte med ondskapen. «Du må ikke sove».