Gå til sidens hovedinnhold

Debatt: Expert på dårlig håndtering av ansatte

Artikkelen er over 5 år gammel

Mindre salg gir mindre lønn – er det sånn vi vil ha det i landet vårt, spør lederen for Handel og Kontor i Østfold etter nyheten om at Expert vil fjerne tariffavtalen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2013 reklamerte Expert med at de hadde sparket 1432 ansatte for å senke prisene, nå vil de ikke lenger ha en tariffavtale. Det kan vel trygt slås fast at de ikke akkurat er eksperter på personalhåndtering!

Elektrokjeden Expert har meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke og nekter å videreføre den kollektive tariffavtalen de har hatt frem til nå. Fra 1. april er det ikke lenger tariffavtaler i Experts varehus – noe som umiddelbart gir store og til dels dramatiske konsekvenser for de ansatte.

Dette er fagforenings- knusing på høyt plan og det kan vi rett og lett ikke godta.

Når tariffavtalen forsvinner, mister man blant annet retten til avtalefestet pensjon (AFP). Dette betyr at man lenger ikke har muligheten til å gå av når man fyller 62, men må fortsette å jobbe kanskje helt til man er 70! Verst er dette for for de som har fullt opptjente pensjonspoeng og bare noen ytterst få år igjen til de kunne gått av.

Disse menneskene har nå ikke lenger muligheten til bli pensjonister på det tidspunktet de hadde planlagt, men må jobbe i mange år til samtidig som de går glipp av store summer i pensjonspenger – kanskje så mye som en million kroner. Der er klart at dette oppleves som veldig urettferdig når du har et langt arbeidsliv bak deg og gjerne i en og samme bedrift!

En annen ting som forsvinner med tariffavtalen er retten til den femte ferieuken. Retten til fem ukers ferie ble forøvrig fremforhandlet i tariffoppgjøret 2000/2001, men når nå de ansatte i Expert står uten tariffavtale er det kun ferieloven som bestemmer hvor mye ferie de har rett på, det vil si fire uker og én dag!

Mindre ferie gir også mindre feriepenger ettersom prosentsatsen for senkes fra 12 prosent til 10,2. Expert påstår at med deres nye avtale vil de ansatte få to uker mer fritid i løpet av et år i form av kortere arbeidsuker, men med tanke på at de fleste ansatte jobber deltid er det nok lite trolig at de vil merke så mye til dette i praksis.

Uten tariffavtale står Expert fritt til selv å bestemme hvor mye de vil gi de ansatte i lønn, vi har jo som kjent ingen minstelønn i dette landet. Expert sier de vil følge satsene i tariffavtalen, men dropper tillegg for arbeid på kvelder og i helger. De vil heller ha en bonusordning for å skape en prestasjonskultur i bedriften. 

Selgerne i Expert vil altså fra nå av bli mer pågående enn før og gjøre alt de kan for selge mest mulig til kundene sine – noe de også vil være avhengige av for å få utbetalt en lønn på omtrent samme nivå som de hadde med tariffavtalen. Mindre salg gir mindre lønn – er det sånn vi vil ha det i landet vårt? Det er også verdt å nevne at det ikke er noen hindring for å inngå bonusavtaler ved siden av en tariffavtale.

Med en tariffavtale sikres de ansatte medbestemmelses rett i bedriften, tillitsvalgte har rett til å forhandle med bedriften i viktige saker og ledelsen plikter å gå i drøftelser med de tillitsvalgte før de fatter beslutninger. De ansatte i Expert mister disse rettighetene når de ikke lenger har noen tariffavtale.

De ansatte kan ikke lenger forhandle med ledelsen om for eksempel lønn – det blir derimot opp til hver enkelt ansatt å gå inn på sjefens kontor og forhandle om sin egen lønn. Det sier seg selv at all makt da ligger på sjefen og du skal være en meget dyktig forhandler om du skal klare å ro det i land til din egen fordel. Ved å gå bort fra tariffavtalen sørger ledelsen i Expert i realiteten for å flytte all makt over til seg selv, de ansatte har ikke lenger noe de skulle ha sagt!

Expert uttaler at de har gjennomført en demokratisk prosess hvor de ansatte har kunnet stemme over hvorvidt man vil ha tariffavtale eller en bonusavtale. Når man samtidig hører om ansatte som har blitt presset av ledelsen til å «stemme riktig» er det rimelig å stille spørsmål ved hvor demokratisk denne prosessen faktisk har vært!

Østfold Handel og Kontor nekter å sitte stille å se på det som skjer i Expert! Dette er en uverdig måte å behandle sine ansatte på og noe en stor bedrift som Expert burde holdt seg for gode til! Dette er fagforeningsknusing på høyt plan og det kan vi rett og lett ikke godta. Når det nå likevel skjer er Østfold Handel og Kontor beredt til å ta opp kampen. Vi vil samtidig oppfordre ledelsen i Expert til tenke seg om en gang til mens det fortsatt er mulig å unngå en opptrapping av konflikten! Det er ingen skam å snu – som det heter!

Kommentarer til denne saken