14.02.13 ble det første vedtaket fattet om endring av tannlegeklinikkstruktur i Østfold. Forslaget som ble vedtatt var:

Plan for klinikker og klinikkstruktur 2013–2023 vedtas som retningsgivende for fylkeskommunens arbeid med etablering av seks nye klinikker i planperioden 2013–2023. Konkret fremdrift og økonomi vurderes i de kommende økonomiplaner og årsbudsjetter.

Dette vedtaket ble fattet av Sp og alle de andre partiene i flertallet, mot Frps stemmer. Vedtaket har i ettertid gitt barn og foreldre som bor utenfor byene store problemer med å komme frem til timeavtaler. Det er så ille i enkelte kommuner som har mistet klinikken sin, at foreldre må ta seg fri fra jobb for å få barnet frem til tannlegen.

Representanten Erlend Wiborg (Frp) fremsatte følgende endringsforslag i dette møtet:

Fylkesrådmannen legger frem en sak om innføring av stykkprisfinansiering av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Dette sånn at tilbudet kan opprettholdes ute i distriktene.

Dette ble ikke støttet av So eller noen andre i flertallet på fylket. Det er her vi i Frp mener Senterpartiet bør gå dypt i seg selv når de forsøker å fremstå som et desentraliseringsparti og er dypt bekymret for kommunereformen.

Eller er det bare i valgkamp Sp er motstander av sentralisering?