La heller NAV få i oppgave å skape nye arbeidsplasser

– Det er helt utrolig at NAV med over 20.000 ansatte må bruke en rekke «spekulative» konsulenter som har funnet en nisje i å «spisse» CVer, heter det i Tolfsens innlegg.

– Det er helt utrolig at NAV med over 20.000 ansatte må bruke en rekke «spekulative» konsulenter som har funnet en nisje i å «spisse» CVer, heter det i Tolfsens innlegg. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ulf Tolfsen: – Metodikken må være helt feil! NAV, på vegne av Staten, bør i stedet omstruktureres til å skape arbeidsplasser!

DEL

Leserbrev 

Nyhetene om NAV sine sysselsettingstiltak er underlig. 2,4 milliarder er brukt av konsulenter for å hjelpe til med sysselsettingen. Kanskje godt ment, men her angriper man vel problemet på en fullstendig feil måte. Tusenvis av arbeidssøkende kurses i å spisse sin CV for å kjempe om de få arbeidsplassene som finnes.

Det tragiske er at man i dette rotteracet prioriterer formell kompetanse selv om det ikke har relevans til den jobben man søker på. Det er helt utrolig at NAV med over 20.000 ansatte må bruke en rekke «spekulative» konsulenter som har funnet en nisje i å «spisse» CV-er.

Hovedpoenget med dette innlegget går imidlertid ikke på å belyse problematikken rundt «spissing» av CV eller kompetanse, men på selve tankegangen bak tiltakene. Faktum er at NAV ikke skaper arbeidsplasser! For å pynte på statistikken er det en kjent sak at ungdommer som deltidsjobber ofte opplever å bli sagt opp til fordel for NAV-subsidierte klienter.

På papiret har NAV således skaffet en arbeidsplass? I butikkbransjen har flere tusen fått «arbeidstreningsjobb» på denne måten. Millioner av kroner brukes uten å få til reell vekst i antall arbeidsplasser og sysselsatte.

Den del av etaten som øremerkes for arbeidsmarkedstiltak som i dag, bør reduseres betraktelig i forhold til en større arbeidsskapende  del.

Metodikken må være helt feil! NAV, på vegne av Staten, bør i stedet omstruktureres til å skape arbeidsplasser! Etter de kritiske bemerkningene over virker det kanskje selvmotsigende å foreslå dette, men det finnes ingen annen nasjonal etat som er øremerket for arbeidsmarkedstiltak. Hver kommune har selvfølgelig egen næringsavdeling, men aktivitet, tiltak og økonomi varierer sterkt og NAV kunne koordinert et enhetlig nasjonalt program.

Det forutsetter imidlertid betydelig opprydding og effektivisering. Den del av etaten som øremerkes for arbeidsmarkedstiltak som i dag, bør reduseres betraktelig i forhold til en større arbeidsskapende del. Ved å samarbeide med en rekke etater, kommunale næringsavdelinger, bedrifter, NHO, LO og finansierings kilder, kan etaten bli krumtappen i dette på landsbasis.

Ved å omprioritere økonomiske midler og innsats mot nyskaping, forskning, produktutvikling, nyetablering og produksjon i Norge og utlandet, kan man skape titusener av arbeidsplasser! NAV kan bli en katalysator for gründere, eksisterende og nye små og store bedrifter, men aktiviteten må styres profesjonelt, ikke byråkratisk eller politisk.

Staten på sin side må jobbe for å gjøre Norge mere konkurransedyktig ved å redusere skatter og avgifter. Gapet mellom oss og våre konkurrenter må minskes! Se bare på utflaggingen av 100 arbeidsplasser i Fredrikstad.

Jeg tror ikke vi er mer produktive og flinkere enn andre, men ved å sette kreativitet i system, skape nisjeprodukter og etablere clustere av bedrifter, samarbeide og jobbe systematisk vil vi kunne konkurrere.

I motsetning til det de fleste tror, er ikke nyskaping og innovasjon nok i seg selv. Det er heller ikke det vanskeligste i den lange prosessen fra idé til kunden velger vårt produkt. Vi snakker om alt fra reiselivsprodukter til mat, miljørelaterte produkter, software og elektronikk, mekaniske og industrielle produkter etc., etc.

Det vanskeligste er å mestre prosessene rundt markedsføring og finansiering. En god idé må ikke dø eller havne i Sverige av mangel på finansiering eller markedskompetanse! Ved å bruke noen av våre enorme finansielle ressurser kan vi gi norsk næringsliv store fordeler i forhold til våre konkurrenter!

Styrt profesjonelt vil vi kunne oppnå økonomisk suksess og skape nok arbeidsplasser og full sysselsetting. Ifølge Victor Norman vil sysselsetting av alle som i dag går på «tiltak» og som kan jobbe, øke vår nasjonale verdiskaping med 140 milliarder kroner. Regnes bedriftenes verdiskaping inn, økes beløpet så mye at velferden kan opprettholdes selv med mindre skatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags