Gå til sidens hovedinnhold

Søker du utfordringer, hvorfor ikke bli operasjonssykepleier?

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er mangel på operasjonssykepleiere. Astrid Wevling anbefaler yrket.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager står en rekke unge overfor utdanning- og yrkesvalg. I et moderne helsevesen, er det brukt for en rekke kategorier sykepleiere, ikke minst operasjonssykepleiere.

Hvert år opereres godt over 20 000 pasienter ved Sykehuset Østfold (SØ), og antallet øker for hvert år. Med en forventet økning i aldersgruppen 70–90 år, vil denne utviklingen fortsette. Å møte behovet for tilstrekkelig og kompetent kapasitet ved operasjonsenhetene kan derfor bli en stor utfordring relatert til mangelen på spesialsykepleiere, og da særlig operasjonssykepleiere.

På landsbasis har sykehusene i dag over 140 ubesatte årsverk for operasjonssykepleiere, og sykehuset i Østfold har, i likhet med andre helseforetak, problemer med å rekruttere nok operasjonssykepleiere.

Som operasjons- sykepleier står du overfor en meget variert, utfordrende og ikke minst meningsfylt arbeidsdag.

En undersøkelse som ble publisert i juli 2015 (ABIO ressurs), kartla bemannings- og utdanningssituasjonen for spesialsykepleiere i Norge, deriblant operasjonssykepleiere. Rapporten slår fast at 33 prosent av operasjonssykepleierne vil gå av for aldersgrense i løpet av de neste åtte-ti årene.

Videre påpeker rapporten at 27 prosent av enhetslederne hadde et utilstrekkelig antall årsverk til å opprettholde kapasiteten ved operasjonsenheten. Svarene fra enhetslederne gir en klar indikasjon på behovet for å utdanne flere spesialsykepleiere og opprettholde en tilfredsstillende bemanning innenfor et helsevesen som stadig stilles overfor nye krav ikke minst når det gjelder bruk av avansert teknologi. 

Som operasjonssykepleier står du overfor en meget variert, utfordrende og ikke minst meningsfylt arbeidsdag der du jobber med alt fra små inngrep på en poliklinikk, til akutt kirurgi som en del av et traumeteam. 

Behovet for operasjonssykepleiere er også stort knyttet til internasjonale operasjoner.

Det skal også understrekes at som operasjonssykepleier kan du stille seg til rådighet for internasjonale operasjoner. Her snakker vi om effektive team, for eksempel i regi av «Leger uten grenser», som settes inn både ved store ulykker, katastrofer og i krigsherjede områder.

Utdannelse til operasjonssykepleier, enten i form av videreutdanning eller mastergrad, gir kompetanse til å utøve operasjonssykepleie til akutt og kritisk syke pasienter som gjennomgår kirurgisk behandling. De har en solid kunnskap relatert til anatomi og kirurgi, samt mikrobiologi og infeksjonsforebyggelse.

Operasjonssykepleiernes kompetanse er av betydning for de fleste forhold ved en operasjonsavdeling som å ivareta pasientene på en trygg og profesjonell måte, kunne produsere tjenester av høy kvalitet, kunne ta i bruk ny teknologi, for effektiv organisering og drift av virksomheten. En kompetanse sykehusene er avhengig av for å opprettholde tjenestekvalitet, pasientsikkerhet og effektiv drift.

Operasjonssykepleierne tar medansvar for et tilfredsstillende kirurgisk resultat ved å assisterer kirurg, kontrollere, montere og klargjøre instrumenter, samt ved å betjene et stadig mer avansert teknisk apparatur.

Det vil alltid være en viss risiko for at en infeksjon kan oppstå i forbindelse med et kirurgisk inngrep. Å hindre infeksjon i operasjonsområdet er derfor en svært viktig oppgave for operasjonssykepleieren som har en sentral og selvstendig oppgave knyttet til det å forebygge postoperative infeksjoner, og hindre spredning av smittsomme agens både før og under et kirurgisk inngrep.

I disse dager er det opptak av nye studenter til operasjonssykepleie og andre videreutdanninger i spesialsykepleie ved Høgskolen i Østfold, fristen er 1. mars. Ønsker du et yrke der tempoet er høyt, der du benytter avansert teknologi, deltar i faglig høyt utdannende team og ikke minst betyr mye for pasienter i en utfordrende situasjon, da håper vi at du melder din interesse for dette studiet.

En utdannelse som både har jobbgaranti og noe lønn under utdannelsen. 

Studiet går over tre semestre, totalt 90 studiepoeng, 50 prosent av studiet består av kliniske studier.

Les også

Nu ska jag hissa upp dig, sa sykepleieren

 

Kommentarer til denne saken