Vi står overfor en profesjonskamp som ikke hjelper. I stedet ødelegger kampen tjenestene våre.

Når man dro ut på et sykehjem for noen år tilbake, så var de første vi traff på sykehjemmet ansatte på vaskeriet, renholderne, vaktmesterne og kjøkkenpersonalet. Dette er yrkesgrupper som har opplevd kraftige kutt de siste årene..

Kuttene har ført til at de ansatte i pleien gjør andre oppgaver opp i avdelingene. Oppgaver som tidligere ble utført av blant annet kjøkkenpersonalet, enkle vaktmesteroppgaver og renhold. I stedet for at helsepersonell skal drive med oppgaver de ikke er spesialister på, bør vi ansette flere med bakgrunn fra ulike fagfelt.

Jeg, som mange andre, foretrekker å bli operert av en kirurg og ikke av en kokk.

I årevis har det vært en holdning om at sterke fagmiljøer tilsvarer ansatte med samme kompetanse på samme utdanningsnivå. Misforstå meg rett, høy og riktig kompetanse er et kvalitetsstempel. Jeg, som mange andre, foretrekker å bli operert av en kirurg og ikke av en kokk. Heldigvis har flere leger tatt til orde for en fornuftig oppgavedeling på sykehus de siste årene.

Flere sykehus jobber nå aktivt med å finne løsninger som hindrer at en lege eller en sykepleier må utføre alt av arbeid. På den måten sikrer man at de som er høyt kvalifisert, bruker sin kompetanse til oppgaver bare de er kvalifisert til å løse.

Likevel er det ingen tvil om at både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste må gå i seg selv og se på hva slags type arbeid de rekrutterer sykepleiere til å gjøre.

Skal sykepleierne bruke tiden sin på administrative oppgaver eller til å leie inn vikarer? Jeg sier selvfølgelig et klart og tydelig nei til det. Andre har langt mer faglig kompetanse på disse områdene enn sykepleiere. I hvert fall hvis vi kun ser på utdanningens innhold. Som person kan derimot sykepleiere ha ferdigheter som gjør dem vel så verdifulle som ledere.

Les også

Flere bachelorgrader, mastergrader og doktorgrader er neppe hva helsevesenet trenger

Kommuner, sykehus og private institusjoner som nå melder behov for flere sykepleiere, må ta ansvar og dokumentere behovet de faktisk har.

De fleste arbeidsplasser tror nemlig at en kompetanseplan, er en plan som kartlegger kompetansen. Men hva hver enkelt arbeidsplass trenger av kompetanse finner de ut av ved å gjøre en helhetlig vurdering av arbeidsplassen, tjenestene en skal levere og når på døgnet tjenestene skal utføres.

Det er også viktig at de diskuterer om noen av oppgavene på arbeidsplassen kan løses av andre enn de som tradisjonelt har gjort det til nå.

Kan det for eksempel ansettes flere kontorfaglige for å frigjøre tiden til sykepleierne? Burde det ansettes flere vernepleiere på sykehjem for å styrke kompetansen? Og hva med flere kokker? Det betyr ikke alltid mer søl. I helsesektoren er kokker en viktig yrkesgruppe som sørger for noe av det viktigste for de eldre, nemlig næringsrik mat. I stedet for at helsepersonell skal drive med oppgaver de ikke er spesialister på, bør vi ansette flere med bakgrunn fra ulike fagfelt.

Det er ingen tvil om at vi kommer til å mangle fagfolk i fremtiden. Derfor må vi ta i bruk alle innbyggerne i landet vårt og sørge for at de blir en del av arbeidslivet. Samtidig må vi satse på at vi utdanner de fagfolkene vi trenger. For at vi skal kunne gjøre det, må hver enkelt arbeidsgiver vurdere hva slags ressurser de trenger fra dag til dag.

En dag må kanskje arbeidsplassen din rekruttere noen eksternt. Da må i så fall arbeidsgiver være 110 prosent sikker på at den kompetansen han eller hun etterlyser, er den de faktisk har bruk for.

Les også

Hvilke faggrupper trenger helsevesenet: Ja takk, vi har bruk for alle

Vi kan ikke satse på utdanninger som er feil for samfunnet. Vi må ta i bruk riktig kompetanse på rett sted. Kanskje mangler vi ikke sykepleiere, men heller rett person på rett plass.

Vi har pr i dag en gruppe ansatte, helsefagarbeideren, som fint kunne gått inn i direkte tjenesteyting og utført mange av de oppgavene som ikke blir utført på grunn av ledige stillingshjemler hvor man ikke får den kompetansen man tror man trenger. Vi trenger alle, men mangelen er mer oppkonstruert enn hva som faktisk er sannheten der ute.