Kommunen skriker etter sykepleiere, det kan den gjøre noe med

Sykepleiere kritiserer kommunen for oppfølging i praksis.

Sykepleiere kritiserer kommunen for oppfølging i praksis. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sykepleierne Pia Thomassen og Christian Strømnes skriver til kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold at kommunen bør bli flinkere til å veilede studenter som er i praksis. Tema: Eldrebølgen og mangel på sykepleiere.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykepleierutdanningen trenger flere studieplasser for å dempe sykepleiermangelen. Det kan Fredrikstad kommune gjør noe med.

Halvparten av sykepleierstudiet består av praksisstudier, og for mange studenter er praksis deres første møte med ulike helsetjenester. Inntrykket de får på praksisstedet påvirker i stor grad hvor de kunne tenkt seg å jobbe ved endt utdanning. Kun 20 prosent av landets avgangsstudenter fra i fjor ønsket helst å jobbe i kommunehelsetjenesten, ifølge NSF Students avgangsundersøkelse, mens ca. 70 prosent helst ønsket å jobbe på sykehus. Fredrikstad kommune er intet unntak og må utnytte muligheten de har til å overbevise studentene om at kommunehelsetjenesten er den beste arbeidsplassen for sykepleiere.

Bakgrunn:

Fredriksstad Blad har publisert tre artikler med vignett «Eldrebølgen kommer»:

Thomassen har tidligere vært praksisveileder for sykepleierstudenter i Fredrikstad kommune, Strømnes har hatt praksisstudier i kommunen under utdanningen.


Kommunen mangler eierskap

Det å ha en veileder som kan ta seg tid til å veilede og reflektere med studentene bidrar til at studentene får en god opplevelse i møte med pasientene og praksisstedet. Studentene trenger ro og tid til både å lære og reflektere. Som veileder er det vanskelig å ivareta en student i en hektisk hverdag.

De fleste sykepleiere ser en betydelig verdi i å veilede en sykepleierstudent i praksisstudier. Dessverre settes det ikke av tilstrekkelig tid til at sykepleierne for eksempel kan sette seg inn i studentenes læringsmål eller undervise praktiske oppgaver, ifølge en rapport fra Norsk Sykepleierforbund. Dette kommer på toppen av alle andre sykepleieroppgaver.

Når kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold sier at hun er åpen for å ta imot flere sykepleierstudenter i praksisstudier, gir det inntrykk av at hun ikke helt forstår situasjonen til sykepleierne. Kommunalsjefen erkjenner imidlertid at det kan være vanskelig å få tid til seriøs veiledning, men bommer når hun skylder på Høgskolen i Østfold for å ikke gi de penger for å drive praksisstudier.

På dette området har Fredrikstad kommune en stor jobb foran seg for å kunne kalle seg en kunnskapsby.

Norges kommuner har et lovpålagt ansvar for å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell. Fredrikstad kommune må ta eierskap over hvordan praksisstudiene er lagt opp.

Gammeldagse læringsmetoder

Mange deler av praksisstudiene gjennomføres på samme måte som det har blitt gjort i flere tiår. Hvorfor gir ikke kommunen sykepleierne tilstrekkelig tid til å veilede studentene? På enkelte sykehus har de sykepleiere som har en særskilt del av stillingen sin knyttet opp mot praksisveiledning av sykepleierstudenter. På denne måten kan praksisstedene ta imot flere studenter uten at det går utover den daglige driften.

Det må imidlertid brukes penger på å få til slike ekstra stillingsbrøk, men det vil være en investering for fremtiden. Kommunen må erkjenne at det er opplevelsen studentene har i praksisstudiene som avgjør hvor de vil jobbe etter endt utdanning. Det hjelper ikke å øke antall studieplasser hvis man ikke har tid til å veilede når de er i praksis.

På flere sykehjem i landet har man begynt å prøve ut studentdrevne sengeposter på sykehjem, med kjempegode tilbakemeldinger fra studentene. På dette området har Fredrikstad kommune en stor jobb foran seg for å kunne kalle seg en kunnskapsby.

Lite attraktiv veilederrolle

Mange sykepleiere har mye de ønsker å gi i veilederrollen. Slik det er i dag får de ikke tilstrekkelig tid til å oppfylle sitt fulle potensial som praksisveiledere. I motsetning til lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole, så får ikke sykepleierne noen kompensasjon for å veilede studenter. Denne viktige rollen blir lagt oppå en allerede hektisk hverdag.

Det å være en god veileder krever at man har tid til å ta seg av alle reaksjoner en student kan få i møte med alvorlig syke pasienter. Ikke bare skal man lære dem kompliserte prosedyrer, men de skal også lære seg å bearbeide alle inntrykk. Motivasjonen for å ha sykepleierstudenter blir nokså tynnslitt. Praksisveilederen er den viktigste ressursen for en lærende student i praksis, og demotivasjon har store konsekvenser på studiekvaliteten.

Hvis kommunen vår ønsker å løse sykepleiermangelen, må den investere i studentene. Bygg studentenes kompetanse gjennom kreative og varierte læringsmetoder! Da skal man se at de nyutdannede sykepleierne sender sin jobbsøknad først til Fredrikstad kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.