Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil Ebbesen gjøre med behandlingssvikten?

Artikkelen er over 5 år gammel

Åpent brev til sykehusdirektør Just Ebbesen om lang ventetid for ortopediske pasienter og hvem som har det faglige ansvaret.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var med forbauselse og vantro jeg så Dagsrevyens innslag fredag den 22. april om driften ved ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold. Her fortelles det om pasienter med alvorlige og behandlingstrengende brudd som må vente hjemme opp til tre uker i påvente av operasjon. Ja vel!

Innslaget topper seg imidlertid da en smilende avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen uttaler at denne behandlingen er forsvarlig, men er langt fra optimal og ikke den behandlingen sykehuset Østfold ønsker å tilby ortopediske pasienter som kommer inn med akutte bruddskader.

Hva slags kvalifikasjoner har så denne avdelingssjefen? Anne Margrethe Borgersen er sykepleier og følgelig har hun ingen faglig forutsetning til å uttale seg om behandlingen er forsvarlig eller ikke.  

En sykepleier som avdelingssjef må støtte seg til en legespesialist for å kunne lede, i dette tilfelle en ortopedisk kirurg. Hvorfor uttaler ikke den faglig ansvarlige overlegen seg til media ved slike hendelser?

Jeg har forhørt meg ved Sykehuset Østfolds akuttmottak, og det berettes der om regelmessig svikt i behandlingen av ortopediske pasienter. Det som nå er beskrevet i media, er altså ingen engangshendelse, men en systematisk svikt i behandlingen. Dette er meget alvorlig. Flere ting er betenkelig ved å ligge lenge med et ubehandlet benbrudd; økt risiko for blodpropp, ernæringsproblematikk på grunn av faste og økt risiko for infeksjon.

Man må også spørre seg hvordan Helsetilsynet (les: Fylkeslegen) kan ha latt dette gå upåaktet hen i mange måneder? Dette gjelder pasienter som ikke får sin rettmessige og korrekte behandling.

Uten reaksjoner vil dette bare fortsette.

Jeg, med flere, vil ha svar på følgende:

  1. Hvordan kan slik sviktende behandling av ortopediske pasienter oppstå i et flunkende nytt sykehus?
  2. Det er lite tillitvekkende at det er en sykepleier som beskriver aktuelle svikt i behandlingen som forsvarlig. Hvorfor er det ikke den medisinsk ansvarlige ortopediske kirurgen som uttaler seg til media om dette? Han/hun synes kanskje ikke behandlingen er forsvarlig?
  3. Hvilke grep/tiltak ser direktør Ebbesen for seg som løsning på behandlingssvikten, på kort og på lang sikt.

Fint om befolkningen i Østfold kan få svar på disse spørsmålene.

Jeg imøteser ditt svar snarest i avisen.

Kommentarer til denne saken