Siv Jacobsen (Arbeiderpartiet) skriver i et innlegg i FB 12. februar, at Sykehuset Østfold må bygges ut. Hun trekker også opp historien med at styret ved Sykehuset Østfold ønsket større kapasitet på sykehuset i utbyggingsfasen, men at nasjonale myndigheter satte rammer som hindret dette.

I Jacobsens historie må det legges til at det var den rødgrønne regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, som avgjorde rammene for sykehuset Østfold. Til tross for styrets ønske, ble det altså lagt til grunn utbyggingsplaner som har resultert i utfordringene vi nå ser.

Jeg ønsker ikke å kritisere Jacobsen for at hun ønsker at Høie kommer på banen og bidrar til høyere kapasitet ved sykehuset Østfold.

Østfold Frp og jeg er ikke fornøyd med kapasiteten, og mener sykehuset burde vært skalert for å håndtere ikke bare dagens, men også fremtidens plassbehov. Dette advarte Frp om i utbyggingsprosessen, og det avvisende svaret fra den rødgrønne regjeringen var den gang: Avgjørelser som er tatt, er tatt.

Jeg ønsker ikke å kritisere Jacobsen for at hun ønsker at Høie kommer på banen og bidrar til høyere kapasitet ved sykehuset Østfold. Jeg vil allikevel påpeke at det var hennes eget parti som undervurderte bevilgningene som har resultert i underskalering av Kalnes sykehus.

Det viktigste er imidlertid ikke hvem som har skylden for hva, og hvem som har sagt det ene eller det andre. Det viktigste er at vi får orden på sykehuset, øker kapasiteten og reduserer antallet korridorpasienter. Østfold Frp jobber for at det skal skje så fort som mulig.

Les også

Moderne sykehus bygd for fortidens befolkningsgrunnlag