Mandag skal styret i sykehuset Østfold behandle en sak om utbyggingen av akuttmottaket ved sykehuset på Kalnes. Utbyggingen av akuttmottaket bør bli den første av flere utbygginger ved sykehuset. Det er nå på tide å legge planer også for et byggetrinn to på Kalnes.     

Jeg håper styret ved sykehuset Østfold fatter et offensivt vedtak til beste for østfoldingen. Det er allerede stor forståelse for behovet for å bygge ut akuttmottaket ved Kalnes sentralt hos Helse Sør-Øst. Det ventes heller ikke at nye sykehus skal gå med overskudd de første årene og dermed ei heller at sykehus må ta midler fra egen drift.  

Men av og til må en sette foten ned, slå i bordet og si at situasjonen ikke er forsvarlig.

Akuttmottaket ved sykehuset er bygd for lite og de teoretiske forutsetningen om hvor fort man skulle få ut pasientene fra akuttmottaket har vist seg ikke å stemme. Da er det på sin plass at det blir gjort noe med dette så raskt som mulig. Men utbyggingen av sykehuset Østfold bør heller ikke stoppe der.  

Sykehusbygg, Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold skal i gang med en større evaluering av byggeprosjektet på Kalnes. Evalueringen skal brukes for å dimensjonere andre sykehusprosjekt i Helse Sør-Øst slik som i Drammen. Funnene må også få konsekvenser for Kalnes og for østfoldingene.

Det er ikke så usannsynlig at den endelige rapporten vil konkludere med at sykehuset er dimensjonert med altfor stort belegg (det vil si at det er bygd for lite), at akuttavdelingen er for liten og at modellen med at hele sykehuset kun er bygd med enerom gir for liten fleksibilitet. Da bør sykehusstyret vurdere hvilke konsekvenser dette bør få for Østfold – ikke minst bør styret i sykehuset da sette i gang med å planlegge for byggetrinn to.

De fleste pasienter rapporterer om en god opplevelse på sykehuset på Kalnes, men presset på sykehuset er for stort i tillegg til at akuttmottaket er blitt for lite. Mens antallet korridorpasienter nasjonalt går ned, dobler det seg på Kalnes fra år til år. I 2017 var antallet korridorpasienter på sykehuset hele 3860. Bare etter to års drift har antall pasienter økt med ti prosent.

Vi vet fra før av at Vestby kommune vil sokne til sykehuset fra 02.05 i år. I tillegg vokser innbyggertallet i Østfold med 2500 per år. Det betyr at et sykehus som allerede er for lite om få år skal betjene 40.000-50.000 flere innbyggere. I tillegg så vet vi at det ikke ble plass til store deler av sykehusadministrasjonen på Kalnes og at disse holder til i egne lokaler separat fra sykehuset. Styret i sykehuset bør benytte evalueringen til å få hensiktsmessigheten ved dette vurdert og få samlet drift og administrasjon i ett bygg gjennom byggetrinn to.

Kommunene i Østfold tar et stort ansvar for de utskrivningsklare pasientene, og det får de også skryt for. Samtidig opplever jeg at styret i Sykehuset Østfold og sykehuset er aktive og tar grep for å håndtere situasjonen både for å forebygge innlegging og redusere pasientenes liggetid, men det er grenser for hvor mye en kan forebygge sykehusinnleggelse.

Jeg opplever at både kommunene i Østfold og sykehuset gjør det de kan for å klare seg med de midler og med de rammebetingelser som til enhver tid står til rådighet. Men av og til må en sette foten ned, slå i bordet og si at situasjonen ikke er forsvarlig. Når byggeprosjektet ved Kalnes ikke er et eksempel til etterfølgelse for andre. Når Drammen vil bygges større og med mer kapasitet, så må det også få konsekvenser for pasientene i Østfold. I tillegg til å bygge ut akuttmottaket er det nå på tide å planlegge for et byggetrinn to på Kalnes.  

Les også

Moderne sykehus bygd for fortidens befolkningsgrunnlag