Feil fokus om korridorpasienter, informasjonssjef Hødal

«Kan tyde på fryktkultur»:  Karen Brasetvik merker seg at ansatte som tar opp saker med henne er opptatt av å være anonyme.  – Er ledelsen på jakt etter hvem av de ansatte det er som har gitt meg informasjonen, spør hun.

«Kan tyde på fryktkultur»: Karen Brasetvik merker seg at ansatte som tar opp saker med henne er opptatt av å være anonyme. – Er ledelsen på jakt etter hvem av de ansatte det er som har gitt meg informasjonen, spør hun.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sykepleierleder Karen Brasetvik skriver at sykehusets informasjonssjef unnlater å ta tak i det virkelige problemet når han krever dokumentasjon på Brasetviks påstand om at at sykehuset åpner for langt flere korridorpasienter.

DEL

Leserbrev

Sykehuset Østfold er i en svært krevende situasjon om dagen. Høyt belegg og korridorpasienter er utfordrende for både pasienter og deres pårørende, sykehusets ledelse og for de ansatte. At Sykepleierforbundet bidrar til å gi denne situasjonen oppmerksomhet, oppleves tydeligvis som ubehagelig for sykehusets ledelse. Det kan jeg forstå. Imidlertid er det vår jobb som sykepleiernes tillitsvalgte, å påpeke forhold som får konsekvenser for våre medlemmers arbeidsforhold. I tillegg er Sykepleierforbundet opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. En situasjon med mange korridorpasienter berører alle disse områdene.

Som leder for 5.500 sykepleiere i Østfold blir jeg ofte kontaktet av medlemmer, tillitsvalgte og ledere. Fellestrekk ved den informasjonen jeg har fått fra sykepleiere som jobber i Sykehuset Østfold, er at de ber spesielt om at jeg ikke må røpe hvem som har gitt meg informasjonen. I seg selv kan det tyde på en fryktkultur.

Noen forteller også at det utfordrer sykehusets pasientdokumentasjonssystem, som er tilrettelagt for inntil fem korridorpasienter.

Takket være tilbakemeldinger fra sykepleiere på post ble jeg i forrige uke gjort oppmerksom på at Sykehuset Østfold hadde mange korridorpasienter. Uavhengig av hverandre gjorde flere sykepleiere meg oppmerksom på at flere avdelinger hadde fått beskjed om at å ta i mot inntil ti korridorpasienter mot tidligere praksis med  inntil fem. Noen forteller også at det utfordrer sykehusets pasientdokumentasjonssystem, som er tilrettelagt for inntil fem korridorpasienter.

Fra en leder i kommunehelsetjenesten har jeg også fått videresendt Sykehuset Østfolds melding til kommunene med krav om å ta i mot utskrivningsklare pasienter enda raskere. Her står det blant annet at «På Kalnes har vi iverksatt influensaberedskap med blant annet ekstrasenger og innkalling av ekstra personell. Vi har plassert to og to pasienter på enkeltrommene og på korridorer.»  Her gjøres enerom om til tosengsstuer. Men det regnes kanskje ikke som korridorpasienter?

Sykehuset Østfolds ledelse etterspør nå dokumentasjon. Hva er det som skal dokumenteres? Er ledelsen på jakt etter hvem av de ansatte det er som har gitt meg informasjonen?

Nå må sykehusets ledelse bruke ressursene på å løse sine utfordringer – ikke bruke tid og krefter på å kritisere budbringeren. Det er feil fokus, Hødal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags