Vi leste din kronikk i Fredriksstad Blad, Bent Høie. Vi synes at vi, som representanter for de ansatte legene på Kalnes, er forpliktet til å nyansere bildet du tegner av fremtidens sykehus.

Du ønsker, meget prisverdig, å bygge pasientens helsetjeneste. Du angir videre at vi i Østfold har bygget pasientens sykehus. Du underbygger dette med enerom, tun-organisering teknologi, psykiatri og somatikk under samme tak og bedre arbeidsforhold.

Vi hadde allerede korridorpasienter under åpningen av sykehuset. Det er jo ikke uvanlig på sykehus,  i Fredrikstad hadde vi det hver dag. Men nå skal vi være pasientens sykehus og pasienter  forventer et akuttmottak som tilbyr dem en ledig seng. De ønsker ikke å høre at «her er det fullt». 

Vi vet  at det som koster i helsevesenet over tid er den daglige driften. Nybygg er en investering. Driften blir mer effektiv med nok plass.

I 2010 ble det vedtatt å kutte budsjettrammen for Sykehuset Kalnes med 500 millioner, ca. 10.000 kvadratmeter ble fjernet. Vi hadde trengt de kvadratmeterne nå.

Vi erkjenner at vi ikke kan bruke hele statsbudsjettet på helsevesenet, men det er feil å late som vi kan tilby alt til alle til enhver tid uten at det koster. Hvis budsjettet kuttes, og arealene krympes har dette konsekvenser.

Du har uttalt til Dagens Medisin at du ikke ønsker å sette en øvre grense for sykehusbelegg da det vil «hindre viktige omstillinger». Vi forstår ikke hva du mener med dette. Forskning har vist at belegg over 93 prosent gir økt risiko for uønskede hendelser.

Pasienter bør ikke være på sykehuset når de ikke trenger det, men vi klarer ikke å samhandle oss bort fra at veldig mange mennesker trenger en sykehusseng. De fortjener ikke å bli møtt med et overfylt sykehus fordi det er bygd for lite. Hvordan kan det være pasientens helsetjeneste?

Rammene for bygging av nytt sykehus har medført at Kalnes har fått færre operasjonssaler enn det var i Fredrikstad. Operasjonsavdelingen og mye av vår polikliniske drift må foregå både i Kalnes og Moss. Det splitter fagmiljøet og fragmenterer driften. Det medfører at unødvendig reise for pasienter og personell.

Det forekommer at pasienter må flyttes fra Moss til Kalnes (tidligere Fredrikstad) dersom de er for syke til å reise hjem eller bli i Moss, hvor bemanningen er begrenset etter klokken 16. Er det et eksempel til etterfølgelse?

Hvis du vil sikre pasientens helsetjeneste må det gis rammer til å bygge sykehus med plass. Pasienter trenger senger og ansatte trenger arbeidsplasser. Vi, utøverne av faget, kan ikke gi god pasientbehandling når vi jobber i lokaler hvor fire leger skal ha vaktbase i et rom på 7,2 kvadratmeter med dårlig ventilasjon.

For hva er egentlig det viktigste for pasientene når de kommer til sykehuset? Vi er så heldige å samtale med pasienter hver eneste dag (og natt), og tror derfor vi med noe sikkerhet kan uttale oss om hvilke behov pasienter har.

Enerom med eget toalett er helt klart et gode for de fleste, men ikke første prioritet når du kommer på sykehus. Første prioritet er, og vil alltid være, å få god behandling og bli så frisk som mulig. Dette er ditt, helseforetakenes, og vårt oppdrag. Vi skal anvende kompleks kunnskap i unike situasjoner til beste for den enkelte. For å utføre oppdraget trengs faglig dyktige leger og sykepleiere, som har mulighet til å lese  journalen før pasienten ankommer, har tid til å samtale uten å kontinuerlig avbrytes  av vakttelefonen.

Faglig kompetanse er det viktigste vi kan tilby pasienten, et sykehus er ikke et hotell.

Vårt råd er enkelt, selv om det nok oppfattes urealistisk fra politisk hold: Bruk kun det som fungerer fra Sykehuset Østfold, lær av feilene som er gjort, lytt til innspill fra de som skal bruke og jobbe i sykehusene. Bygg Vestre Viken stort nok.

Gi rammer til å bygge kontorplasser, intervensjonsrom og plass til pårørende også i akuttmottak , intensiv og på poliklinikker.

Bygg nok operasjonsstuer og polikliniske konsultasjonsrom slik at legen kan gå fra rom til rom og pasientene kan få bruke den tiden de trenger til å kle av og på seg. Da kan vi virkelig få effektiv drift.

Vi vet  at det som koster i helsevesenet over tid er den daglige driften. Nybygg er en investering. Driften blir mer effektiv med nok plass.