Den 16. juni var jeg hos fastlegen min som sendte en henvisning til Sykehuset Østfold, Kalnes, om oppfølgning/behandling ved medisinsk avdeling, hjertepoliklinikken. Den 29. juni fikk jeg en telefon fra Kalnes og ble tilbudt den første ledige timen etter seks uker og eventuelt få den første avbestilte timen.

Jeg ble også anbefalt å forsøke å få en time på et sykehus i Oslo, og som jeg antagelig ville få noe tidligere. Det siste avslo jeg. Senere fikk jeg inntrykk av at «da kunne jeg ha det så godt». Jeg fikk også etter hvert brev fra Kalnes om det samme.

Antagelig er han opptatt av andre helsemessige skandaler som han ikke er i stand til å ta seg av.

Den 16. juli får jeg veldig pustebesvær og ringer til Kalnes og spør om time. Det kunne hun ikke hjelpe meg med, men jeg ble tilbudt time den 16. august 2018. Selv om jeg sa det hastet, hjalp det svært lite. Jeg sa at seks uker etter den 29. juni ville være den 10. august. Det hadde ingen betydning; jeg var ikke den riktige pasienten som seksukersregelen gjaldt for. De hadde dårlig kapasitet og startet ikke opp før den 13. august.

Hva i all verden feiler det Kalnes? Et nytt sykehus som helt fra begynnelsen av har for liten kapasitet, ber pasienter reise til Oslo for behandling og som attpåtil påtar seg å behandle pasienter fra Vestby? Nå må det vel snart være nok. Hvor i all verden er helseministeren? Antagelig er han opptatt av andre helsemessige skandaler som han ikke er i stand til å ta seg av.