Det er ingen hemmelighet at arbeidsforholdene ved Fødeavdelingen på Sykehuset Østfold er under en hver kritikk. En ansatt som på grunn av urimelig stort arbeidspress ved avdelingen, kombinert med flytting til det nye, underdimensjonerte sykehuset på Kalnes ble syk og fikk sykemelding hos sin fastlege. Den pliktoppfyllende ansatte ringte umiddelbart sin nærmeste leder og meldte fra om dette.

Etter denne telefonsamtalen bestemmer hennes ledere seg for å overprøve sykemeldingen samt holde tilbake sykepengene hennes. Men det stopper ikke her. De forlanger også at hun skal tilbakebetale sykepenger hun allerede har mottatt, så hun har nå havnet i en meget vanskelig økonomisk situasjon.

Den ansatte har ingen annen mulighet enn å saksøke sin arbeidsgiver for å få tilbake sykepengene samt for å bli tildelt en mer tilrettelagt arbeidssituasjon som hun i følge loven har rett til på grunn av at arbeidssituasjonen i nåværende jobb har ødelagt helsen hennes.

Dette er et grelt eksempel på den fryktkultur sykehusansatte opplever i hverdagen. Ansatte som varsler om avvik eller brudd på pasientsikkerheten blir truet til taushet. Midlene er mange, utfrysning, karrièrebremsing, manglende fornyelse av vikariater, etc. Men ved å holde tilbake lønn eller sykepenger er fryktkulturen blitt dratt enda et hakk lenger. Dette er regelrett en kriminell handling.

Helsetjenesteaksjonen

  • Artikkelforfatter  er medlem av Helsetjenesteaksjonen som har blant annet har i disse kampsakene:
  • Avskaff sykehusstyrene i sin nåværende form.
  • Avskaff de regionale helseforetakene.
  • Styringsideologien «New Public Management» (NPM), ny offentlig styring, vil aksjonen har estattet av en styringsideologi som bygger på helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag: Omsorgen for den enkelte.
  • NPM kjennetegnes, ifølge aksjonen, av både markedsmekanismer og byråkratiske kontroll- og rapporteringssystemer og delegering av dilemmaer nedover, slik at «fotfolket» kommer i knipe mellom for få ressurser og for mange oppgaver.

Helseministeren er dessverre lite orientert om hva som foregår rundt omkring på sykehusene i landet. Helseministeren sier eller gjør ikke annet enn hva embedsverkets imformasjonsrådgivere lar ham få lov til. Og det er et faktum at disse informasjonsrådgiverne igjen blir nøye instruert av de regionale helseforetaksstyrene om hva de skal la helseministeren få lov til å si og gjøre til enhver tid. Dette er hovedårsaken til at forholdene i helsesektoren ikke forandrer seg en tøddel, uansett hvilket politiske parti ministeren måtte representere.

På grunn av dette er det Helse Sør-Øst (HSØ) som sitter med all makt over sykehuset Østfold, og ikke helseministeren. Det døve øret vendes til sykehusene og pasientene. New Public Management (NPM)-ledelsen får frem det verste i enkelte mennesker, og arbeidsmiljøet preges av en rekke uformelle, mindre nettverk av personer som har en bøllete og uakseptabel adferd, deriblant én-linjeledere og enkelte andre som de færreste vil havne i konflikt med.  En velkjent hersketeknikk er morgenmøter eller hastemøter der nærmeste leder benytter anledningen til å irettesette en ansatt i alles påhør.

Det er på høy tid å reorganisere helsevesenet. Bort med helseforetak og NPM-ledelse; men først og fremst skal den ansatte ved Fødeavdelingen ha en unnskyldning og en oppreisning for den urett som er blitt begått mot henne!