Gå til sidens hovedinnhold

Kalnes-legene tier ikke, er særlig bekymret for akuttmottaket

Artikkelen er over 3 år gammel

– I alle sammenhenger hvor vi er involvert, engasjerer vi oss for å få til en god og hensiktsmessig utbygging av akuttmottaket, skriver tillitsvalgte for legene ved Sykehuset Østfold.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et debattinnlegg etterlyser Finn Åsmund Johnsbråten engasjement fra legene ved Sykehuset Østfold i den pågående debatten om arbeids- og driftsforholdene på Kalnes. Johnsbråten trenger ikke lete lenge for å finne legenes engasjement i denne saken. Legeforeningen har gjentatte ganger, både internt og i media, uttrykt at vi mener Kalnes har for lite areal til å fylle oppgavene tildelt i sykehusets oppdragsdokument.

Disse synspunktene har vi fremført under planleggingen, i byggeprosessen, og etter ferdigstilling av sykehuset; i Fredriksstad Blad 7. desember 2015, VG 09.02.17 og NRK.no 16.08.17

Vi har vært særlig bekymret for akuttmottakets begrensede areal. Det er vi fortsatt, og i alle sammenhenger hvor vi er involvert, engasjerer vi oss for å få til en god og hensiktsmessig utbygging av akuttmottaket.

Alle sykehusets ansatte har krevende arbeidsforhold som situasjonen er nå.

Sammen med de andre fagforeningene har Legeforeningen en kontinuerlig dialog med ledelsen i sykehuset for å bedre situasjonen. Driftsutfordringer, pasientbehandling og arbeidsmiljø blir diskutert i sykehusets arbeids- og miljøutvalg, i faste møter mellom tillitsvalgte og direktør, og i sykehusets styre.

Legene ved sykehuset Østfold støtter sykepleierne i deres opplevelse av utfordrende driftsforhold. Alle sykehusets ansatte har krevende arbeidsforhold som situasjonen er nå. Dette inkluderer sykepleiere, leger og andre medarbeidere.

Legeforeningen forventer at ledelsen med direktøren i spissen lytter til de ansatte, erkjenner at driftssituasjonen er presset og iverksetter nødvendige tiltak.

Vi forventer videre at politisk ledelse tar sitt ansvar, og bevilger økonomiske rammer som gjør det mulig å drifte sykehuset etter de krav som stilles i oppdragsdokumentet.

Les også

Kalnes-lege: Kaldt, langt og trangt sykehus med ensomme pasienter, usikre pleiere og oppsplittet fagmiljø

 

Kommentarer til denne saken