Å kutte akuttbilen i Østfold kan bli livsfarlig

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Helsepartiet Østfold ønsker en ny vurdering for å få tilbake akuttbilen. – Det er flere som er bekymret, skriver Hans Omberg.

DEL

Leserbrev 

Akuttbil fra Sykehuset Østfold var et godt tilbud for å øke sikkerhet og beredskap for pasienter i Østfold. Styret ved sykehuset vedtok i desember 2016 å nedlegge tilbudet – for å spare 3,5 millioner kroner.

Styret hevder at vedtaket ikke vil få noen konsekvenser for pasientene, men det er i beste fall en definisjonsfeil. For oss pasienter er det klart at dette er besluttet uten at styret har hørt verken pasientene, våre representanter eller fagmiljøene. Dette er et vedtak som kun har økonomi som intensjon, nærmere bestemt besparelser på 3,5 millioner – på befolkningens bekostning.

Faktum er at to arbeidsgrupper var tydelig imot nedleggelsen. De ble ikke hørt. Lederen i LHSs fylkeslag i Østfold, Håkon Stubberud, er også svært bekymret for at akuttbilen nå er borte.

Hele denne risikovurderingen har ikke sykehusets styre planlagt noen evaluering av.

– Det er klart at det å legge ned en så viktig tjeneste vil ha alvorlige følger, og vi kan ikke se bort ifra at menneskeliv er nødt til å gå tapt.

Det er flere enn han som er meget bekymret. Derfor ønsker Helsepartiet Østfold en ny vurdering for å få tilbake akuttbilen.

Akuttbilen rykker ut med anestesisykepleier ut fra en vurdering av pasientens medisinske behov. Akuttbilen er en personbil, og tar i utgangspunktet ikke med pasienter. Det spesielle er at anestesisykepleier følger bilen og kan forberede pasienten for mottak på sykehuset – såkalt prehospital behandling. Da akuttbilen var i virke var den ofte den første til pasienten.

Sparestyret ved sykehuset sier de har vurdert mange forslag og at dette var det minst risikofylte. «Men det betyr ikke at vi tar bort tilbudet om anestesitjeneste» påstår de. Anestesisykepleier skal fortsatt ut til aktuelle steder, men nå med ordinær ambulanse og ikke den raske akuttbilen. Dette blir altså mer krevende utrykninger.

Helsepartiet vil understreke at vår ordinære ambulansetjeneste er god, selv etter at sentralen ble lokalisert Oslo. Ambulansearbeiderne våre er blant Norges mest kompetente. Men akuttbilen hadde lavere terskel for å rykke ut, og når denne fjernes forsvinner også mange pasienters trygghet.

Fra 2015 til desember 2016 reiste anestesisykepleier ut i gjennomsnitt 97 ganger pr. måned. Fra og med januar til april 2017 har dette sunket til ca. 44 turer pr. måned, altså en nedgang på nesten 60 prosent.

Hva gjør dette med sikkerheten vår?

Problemet er at antall akuttutrykninger med ambulanse er doblet fra 2009 til 2016. I snitt har oppdragene for ambulanse økt med 1570 i året og totalantallet i 2016 var 13331.

I to måneder i 2015 hadde akuttbilen i snitt 4,5 utrykninger pr dag. Hele 38 prosent var alvorlig livstruende. I dag må ambulansen kjøre innom sykehuset om de skal ha med anestesisykepleier/lege. Når vi i tillegg ser at folketallet øker, vi er 300.000 innbyggere i Østfold nå. Omlag 50.000 er snitt for de som trenger ambulansetjenester i løpet av året. Befolkningen både vokser og blir eldre og sykere.

Akuttmottaket mottar i økende grad dårligere pasienter, noe som krever styrkede team. Mangel på sykepleiere, og et for lite sykehus, er også med på å redusere den kvaliteten vi behøver. I tillegg øker trafikktettheten, og Østfold har mye industri med potensiale for katastrofer.

Akuttbilen vil kunne sikre overlevelse ved sin prehospitale innsats. Hele denne risikovurderingen har ikke sykehusets styre planlagt noen evaluering av. Både vedtaket og saksgangen er horribel og avslører en lemfeldig omgang med liv og helse.

Helsepartiet mener at Akuttbilens eksistens skal evalueres av faggrupper og pasientene – og de skal kunne overprøve sparestyret ved sykehuset. Helsepartiet mener at økonomi er en innsatsfaktor for å skape liv og helse – ikke at liv og helse er innsatsfaktor for å skape god økonomi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags