Etatssjefen om sykehjemsvold: Vi må forstå hvorfor pasienten oppfører seg som han/hun gjør

Etatssjefen skriver at kompetanse og rett bruk av ressurser er viktig i  arbeidet for en god sykehjemstjeneste. I 2019 er det gjennomført 388 møter om verktøyet VIPS. Hun forklarer i innlegget hva dette står for.

Etatssjefen skriver at kompetanse og rett bruk av ressurser er viktig i arbeidet for en god sykehjemstjeneste. I 2019 er det gjennomført 388 møter om verktøyet VIPS. Hun forklarer i innlegget hva dette står for. Foto:

Av

Etatssjef Birgitte Skauen Kopperud svarer på innlegget «Hvorfor slår, sparker, spytter og truer pasienter/beboere på sykehjemmene i Fredrikstad?» av Arvid Strømnes.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som etatssjef for kommunens sykehjem vil jeg først takke Arvid Strømnes for at han setter fokuset på viktige problemstillinger i eldreomsorgen, i leserinnlegget «Hvorfor slår, sparker, spytter og truer pasienter/beboere på sykehjemmene i Fredrikstad?» Strømnes skriver om erfaringer fra da hans far var sykehjemsbeboer, og mener det er mye å ta tak i for å gi god pleie for mennesker med demens og kognitiv svikt.

Jeg vil ta med meg tilbakemeldingene i vårt kvalitets- og forbedringsarbeid. Generelt kan jeg si at leserbrevet fra Strømnes illustrerer et viktig tema som først ble satt på dagsorden av Aftenposten i fjor høst.

Fredriksstad Blad har fulgt opp med omtale av situasjonen i Fredrikstad kommune. De siste ti årene har Fredrikstad kommune registrert en økning i avviksmeldinger relatert til trusler og vold på sykehjem.

Forskning og erfaring viser at minst fire av fem pasienter på sykehjem har en demensdiagnose. Mange personer med demens har vanskeligheter med å uttrykke seg verbalt og bruker atferd som et uttrykk for sine plager, opplevelser, behov eller lignende. Atferd brukes som en kommunikasjonsform. Det er en årsak til at den demente personen blir aggressiv, urolig eller sint e.l. Vi må huske på at personen med demens er syk og ingen vanskelig person.

Personen må få nok tid til å uttrykke seg. I tillegg må kunnskap om personens vaner og livshistorie, observasjoner og informasjon fra pårørende brukes for å tolke atferd som kan være vanskelig å forstå.

Det er flere viktige behandlingsformer innen demensarbeidet. Noen av de viktigste er: miljøbehandling, medisinsk behandling og personsentrert omsorg. Personsentrert omsorg handler om å ta hensyn til hvordan personen med demens opplever situasjonen og omgivelsene rundt seg.

Ansatte må sette seg inn i situasjonen til personen med demens og ta dette perspektivet med inn i oppfølgingen og behandlingen. Flere verktøy som benyttes i personsentrert omsorg er Marte Meo, VIPS, TID, Dementia care mapping, for å nevne noen. Nasjonal retningslinje for demens (ref: 4.1) slår fast at virksomheten skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenester som ytes er personsentrerte. Det betyr at omsorgen skal ta utgangspunkt i behovene til den enkelte pasient.

VIPS er et verktøy en stor andel av de ansatte i etat Omsorgssentre har fått opplæring i og som brukes systematisk i de fleste avdelinger i oppfølgingen av beboerne. I løpet av 2019 er det gjennomført 388 VIPS-møter i sykehjemmene i Fredrikstad. Innholdet i personsentrert omsorg kan oppsummeres i fire elementer. Disse fire elementene beskrives i VIPS-rammeverket:

V – alle mennesker har samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon

I – omsorgen er individuelt tilrettelagt

P – å ta perspektivet til personen med demens, se verden slik personen med demens ser den

S – et støttende sosialt nettverk

Personen må få nok tid til å uttrykke seg. I tillegg må kunnskap om personens vaner og livshistorie, observasjoner og informasjon fra pårørende brukes for å tolke atferd som kan være vanskelig å forstå.

Vårt mål må være å forebygge atferd som knyttes til vold og trusler. For å kunne gjøre det, må vi forstå hvorfor pasienten oppfører seg som han/hun gjør. Slik kan vi iverksette de nødvendige og riktige tiltakene. Kompetanse og rett bruk av ressurser er viktig i vårt arbeid for en god sykehjemstjeneste.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags