Greta Andersen skriver i sitt leserbrev «Sykehjem forskyves stadig – vi må reagere»: Man kan få inntrykk av at det er viktigere for politikerne å bygge Arena Fredrikstad enn å bygge sykehjem og skoler – og viser til min uttalelse om at Arena Fredrikstad skal bygges fordi den er vedtatt. Det etterspørres om det er forskjell på vedtak.

Nei, det er det ikke. Sykehjemsdekningen vil gå opp fra 2021, det vil bli lagt inn i handlingsplanen. Vi skal følge opp prioriteringene i skolebruksplanen, og vi skal bygge Østsiden sykehjem del 2 – vi skal bygge Nye Onsøyheimen som skal stå ferdig 2. halvår 2020, og vi skal realisere Arena Fredrikstad.

Derfor setter vi av overskudd for 2016 og skal opprette et eiendomsselskap som skal selge strategiske kommunale tomter for å finansiere fremtidige investeringer og nedbetaling av gjeld. Vi har mange store investeringer foran oss – derfor er det avgjørende at vi har trygg økonomisk styring.