Arbeidet med å velge tomt for sykehjem må starte straks

Odd Ragnar Melby har «sett seg ut» tomt for nytt sykehjem i det grønnskraverte området mellom Gressvik sykehjem (en store blå bygningen) og Floa. Han sier det ikke er mye sprenging som må til for å få til en tomt her.

Odd Ragnar Melby har «sett seg ut» tomt for nytt sykehjem i det grønnskraverte området mellom Gressvik sykehjem (en store blå bygningen) og Floa. Han sier det ikke er mye sprenging som må til for å få til en tomt her.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Odd Ragner Melby ber om at det straks startes to forprosjekt for å avklare hva som skal skje med Onsøyheimen og hvor det skal bygges nytt sykehjem.

DEL

Leserbrev

Onsøyheimener for fin til å rives. Man leser at den har gjort sitt og ikke lenger kan benyttes til sykehjem. Det vil koste for mye å oppgradere det til den standard som et nytt sykehjem kreves i dag.

Det vurderes også å rive Onsøyheimen for å benytte tomten til et nytt sykehjem, dette med begrunnelse i at det finnes få tomter hvor et sykehjem kan bygges.

Dette er både spennende skremmende. Spennende i den grad et samlet kommunestyre evner å gjennomføre en rask utbygging slik planen og fremdriften blir fremstilt.

Skremmende fordi det å rive Onsøyheimen virker meningsløst med tanke på at dette da kun blir å betrakte som en dyr alternativ tomt!

Jeg har full forståelse for at Onsøyheimen ikke tilfredsstiller kravene til et moderne sykehjem, og at man må respektere de faglige vurderinger som ligger til grunn for dette, men derfra til å la riving bli et alternativ, nei, det er uforståelig, og et feil signal til byens befolkning.

Et bygg oppført i 1969, påbygd i 1986 og delvis renovert i 2008 må da ha en verdi selv om det ikke tilfredsstiller kravene til et sykehjem. Bygningsmassen må kunne brukes til noe annet.

Man kan for eksempel legge det ut for salg, man kan sikkert få noen millioner for det.

Eller kanskje se på mulighetene for ytterligere renovering for ombygging til omsorgssenter, som det også pekes på som et stort behov for, eller studenthybler. Mulighetene er mange, det er bare å bruke fantasien. Kanskje kan man også bygge på en etasje?

Man kan kanskje benytte seg av byggfaglinjen ved en av byens skoler, for som man har skrevet før, må det også gis opplæring i oppgraderinger og renovering av bygg, og Onsøyheimen kan være vel egnet til et opplæringsformål i denne sammenheng.

Vi kan ikke vente to år på å komme i gang. Om man virkelig mener noe med det, må disse forprosjekten starte opp så snart som mulig.

Så til alternative tomtevalg. Jeg er temmelig sikker på at det finnes alternative tomter i Onsøy, om man bare er positiv og ser mulighetene istedenfor begrensningene og er villig til å gjøre realistiske vurderinger bak ethvert forslag som måtte komme, enten fra folkevalgte eller privat personer. Man må være åpen for alt, det kan jo være grunneiere i Onsøy som kan ha en tomt å tilby til et slikt formål eller som kommunen kan ta kontakt med om de ikke eier en tomt selv.

Dersom man ønsker at det skal ha en beliggenhet i nærheten av hvor det ligger i dag, kan man for eksempel la et konsulentbyrå sømfare tomtemuligheter fra Ørebekk til Skåra, avgrenset til Seutelva i øst og områdene vest for Mosseveien i samme område.

Man kan også vurdere områdene rundt Gressvik sykehjem. Nabotomtene, grnr. 48/62/0, og tomt nr. 48/17/0, bør være store nok, til sammen ca. 16.000 kvadratmeter.

Med en god arkitekt kan man få et spennende nytt sykehjem her, i nær tilknytning til det som allerede ligger der. Kanskje kan man spare noen administrative kostnader dersom dette lar seg gjennomføre.

Med de krav kommunen har satt for seg selv, med den raske fremdriften de ønsker med oppstart i 2018 og ferdigstillelse i 2020, tror jeg dette blir en sovepute – med det resultat at Onsøyheimen forfaller i ytterlige to år, og konklusjonen blir vel at den må rives, for å gi plass til nytt sykehjem.

Er det da ikke bedre å allerede i år sette av penger til et forprosjekt, som har som mandat å finne ut hvordan man kan få mest ut av Onsøyheimen.

1. Rive det og benytte råtomten.

2. Renovere det for alternativt bruk.

3. Legge det ut for salg.

Samtidig, og parallelt med dette forprosjektet, må det være et forprosjekt til som har som mandat å finne egnede tomter slik at man kan ha et reelt valg for hvor det nye sykehjemmet skal ligge.

Vi kan ikke vente to år på å komme i gang. Om man virkelig mener noe med det, må disse forprosjekten starte opp så snart som mulig.

Dette blir ikke bortkastede penger, det bør ikke koste så mye og det bør finnes midler til snarest mulig.

Viljen til å lykkes med en ønsket gjennomføring av nytt sykehjem må vises ved handling i tide.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags