Betaling på sykehjem i Fredrikstad følger nasjonale regler 

– Maks egenandel for sykehjemsplass i Fredrikstad er 720.000 kroner per år. Det er i dag ingen betaler over halvparten av dette maksbeløpet, opplyser Anne-Line Dahle.

– Maks egenandel for sykehjemsplass i Fredrikstad er 720.000 kroner per år. Det er i dag ingen betaler over halvparten av dette maksbeløpet, opplyser Anne-Line Dahle.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Per Arne Johannessen i Helsepartiet Østold kritiserte Fredrikstad kommune for å trekke uføretrygdede på sykehjem for det som kunne vært en skattefri, ekstra sum om sommeren. Virksomhetsleder Anne-Line Dahle svarer at kommunen følger nasjonale regler.

DEL

Leserbrev 

Viser til innlegg i Fredriksstad Blad og kommentar fra Eva på baksiden den 29. juni, om junilønn og egenandeler i sykehjem. 

Fredrikstad kommune beregner egenandel for langtidsopphold på sykehjem etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne forskriften gjelder for hele landet, og er ikke noe som gjelder spesielt for Fredrikstad kommune. Egenandel for opphold på sykehjem beregnes ut fra nettoinntekten, det vil si inntekt etter skatt.

Bestemmelsene i forskriften er slik at egenbetaling beregnes med utgangspunkt i hva hver enkelt beboer skal ha til egen disposisjon. Det er altså ikke en fast døgnpris eller månedspris for alle. Alle beboere skal derimot ha et bestemt beløp til egen disposisjon per måned. Deretter beholder man 15 prosent av ytterligere inntekt, mens 85 prosent går til egenandel for opphold på sykehjem.

Det vil si at dersom man får 1000 kroner mer utbetalt i lønn en måned, så beholder man 150 av dem til egen disposisjon. Resten går til oppholdsbetaling, i tråd med den nasjonale forskriften. Dette gjelder for alle, uavhengig av om man røker, hvor mange barnebarn man har eller lignende. Det som imidlertid kan gi lavere egenbetaling, er å ha en hjemmeboende ektefelle.

Når ligningen for et år foreligger, foretar kommunen et etteroppgjør. Da kontrollberegnes alle egenandeler opp mot det som står på ligningen. Dersom det da viser seg at man for eksempel har fått restskatt, eller har hatt lavere inntekt enn kommunen har beregnet egenandel ut fra, vil det medføre at man får penger tilbake fra kommunen. Og tilsvarende vil høyere inntekt, eller skatt til gode, medføre at man får en ekstraregning fra kommunen.

Så med andre ord; dersom kommunen ikke hadde endret egenandelstrekket i juni for uførepensjonister som har langtidsplass på sykehjem, ville de ha fått en ekstraregning på tilsvarende beløp etter at ligningen for året forelå. Det samme prinsippet gjelder også for desemberlønnen til alderspensjonistene. Alt dette får man informasjon om fra Fredrikstad kommune dersom man får langtidsplass på et av kommunens sykehjem.

Det kan opplyses om at en vanlig sykehjemsplass koster kommunen godt over én million kroner i året. Maks egenandel per år er 720.000 kroner. Per i dag er det ingen sykehjemsbeboere i Fredrikstad kommune som betaler over halvparten av dette maksbeløpet per år.

Fredrikstad kommune ser frem til et videre godt samarbeid om en korrekt og forutsigbar egenbetalingspraksis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags