Hva er viktigst prestisjeprosjektet Arena Fredrikstad til 600 millioner for mindre enn 400 ishockeyspillere, eller sykehjemsplasser til eldre og demente, som det bare blir flere og flere av, eller opprustning av skolene i kommunen. Utbygging av sykehjem/omsorgsboliger blir stadig forskjøvet enten på grunn av nytt vaskeri, rehabilitering av andre sykehjem, vedlikehold av bygninger og nå eventuelt Arena Fredrikstad.

I FB lørdag 13.5. refereres det til at rådmannen er bekymret for gjelden i Fredrikstad kommune, og det er forståelig. Det er vel i kommunen sånn som det er i de fleste husholdninger at vi ikke bør bruke så mye mer enn det vi har «råd» til.

Derfor er det provoserende når Atle Ottesen sier til FB at Arena Fredrikstad til 600 millioner skal bygges, for det er vedtatt.

Er det forskjell på vedtak? Den samme Atle Ottesen er referert i FB 12.10.2016 på at 2017 blir sykehjemsåret. Han sier at de vil starte byggingen av 96 plasser på Onsøyheimen så snart de 48 plassene på Østsiden er klare i 2018. Nå har pipen fått en annen låt, ifølge det som er referert i FB 13.5, så vil sykehjemsdekningen gå ned i 2021. Skal vi finne oss i det?

Jeg skal ikke påberope meg å være spesielt skarp i regning, men hvis man hadde brukt 500 millioner av de pengene som «er satt av» til å bygge Arena Fredrikstad, til utbyggingen av fem skoler og Østsiden sykehjem, så hadde fremdeles vært penger igjen til å ruste opp Stjernehallen til et helt sikkert brukbart nivå for dem som har den interessen. Det er vel ikke lenger fra sentrum til nåværende Stjernehallen enn til et nytt bygg på Værsteområdet?

En annen ting som forundrer meg, er at alle prosjekter blir nesten dobbelt så dyre som først antatt. Blir det budsjettert så lavt i første omgang for at det skal bli vedtatt? Kommer det som en overraskelse hver gang? Nå sist i samme FB hvor det refereres til at det vil koste 227 millioner kroner mer enn først antatt å ruste opp fem skoler og Østsiden sykehjem.

Hvordan i all verden skal vi som innbyggere ha tiltro både til dem som prosjekterer og dem som behandler og vedtar?

Rådmannen har nå foreslått at det i perioden 2018–2021 skal avsettes 600 millioner til å bygge Arena Fredrikstad samtidig som utbyggingen av sykehjemsplasser skal reduseres. Vil også politikerne gå for dette? Det blir spennende hvordan man vil forvalte kommunens midler.

Det er faktisk våre penger.