Strammer inn for å unngå pris-sprik som på Fotens stupetårn

– Det første, usikre prisanslaget på to millioner kroner forplikter ikke kommunen. Politikerne står fritt til å forkaste forslaget til nytt stupetårn på Foten, skriver Tarjei Riiser.

– Det første, usikre prisanslaget på to millioner kroner forplikter ikke kommunen. Politikerne står fritt til å forkaste forslaget til nytt stupetårn på Foten, skriver Tarjei Riiser. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Under veis i prosjekteringen av nytt stupetårn på Foten, og det store spriket mellom første prisanslag (2 millioner) og kvalitetssikret pris (5,2 millioner), har rådmannen befalt nye rutiner. Heretter skal det første anslaget bearbeides bedre.

DEL

Leserbrev

Tirsdag 18. september omtaler Fredriksstad Blad planene for nytt stupetårn på Foten. Avisen slår fast at tårnet kommer til å koste 5,2 millioner kroner. Det er riktig at prisanslaget har økt fra 2 millioner til 5,2 millioner kroner, men det er ennå ikke foretatt noen beslutning i denne saken og politikerne har fortsatt full anledning til å si nei til prosjektet.

De to millionene som ble anslått som pris da for nytt stupetårn var svært usikkert og ikke ment som grunnlag for investeringsbeslutning. Det grunnlaget har vi fått først nå og er som avisen ganske riktig skriver, 5,2 millioner kroner (805.000,- kroner dekkes av spillemidler).

Kommunen har rundt 100 investeringsprosjekter innen bygg og anlegg og de fleste av disse gjennomføres innen vedtatte rammer.

Prisestimat og usikre anslag. I sosiale medier og kommentarfeltene i avisene ser det ut til å ha befestet seg et inntrykk av at kommunen som regel overskrider sine byggebudsjetter. Det stemmer ikke. Kommunen har rundt 100 investeringsprosjekter innen bygg og anlegg og de fleste av disse gjennomføres innen vedtatte rammer.

Så hender det altså fra tid til annet at prisanslag gjort tidlig i en utredning avviker fra sluttkostnad. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor vi planlegger prosjekter som ikke er «hyllevare». Stupetårn faller innen denne kategorien.

Når kommunen jobber med budsjettering av investeringsprosjekter arbeider vi etter en prosess som starter med en kartlegging av hvilke behov prosjektet skal løse, via vurdering av ulike alternativer og valg av et alternativ som budsjetteres. I forbindelse med valg av alternativ settes et såkalt «usikkert anslag» basert på erfaringstall.

Når alternativet er prosjektert kalkuleres det og det gjennomføres en usikkerhetsvurdering. Resultatet av denne prosessen er et investeringsbeløp som med 85 prosent sannsynlighet vil være tilstrekkelig (P85). Administrasjonen forplikter ikke på noen måte kommunen til å gjennomføre prosjektet før investeringsbeløpet P85 er vedtatt.

P85 vil vanligvis være høyere enn usikkert anslag fordi det innbakt større sikkerhet i beløpet. Allikevel er det ønskelig at forskjellen ikke blir for stor, og rådmannen har derfor nylig besluttet at prosjektutviklingen skal trekkes lengre før usikkert anslag settes enn det som tidligere har vært praksis, nettopp for å unngå at avstanden mellom usikkert anslag og P85 blir for stor.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags