Økonomiske interesser styrer Hafslund

Uønsket: HafslundNett har fått en trehodet motstander i diskusjonen om den nye høyspentforsyningen til Hvaler skal ligge under bakken eller oppe i lufta.

Uønsket: HafslundNett har fått en trehodet motstander i diskusjonen om den nye høyspentforsyningen til Hvaler skal ligge under bakken eller oppe i lufta. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Tre motstandere av nye strømkabler i luft går sammen ut mot HafslundNett og mener nettselskapet argumenterer med sikkerhet, men styres av hva som er økonomisk mest gunstig.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hafslund ved Morten Schau redegjør i sitt leserinnlegg i FB om sårbar leveringssikkerhet, da Hvaler er ensidig forsynt med strøm.

Allerede før Hafslund søkte om å bygge ny kraftforbindelse til Hvaler (2009) forkastet de muligheten for å legge sjøkabel fra Øra til trafostasjonen på Asmaløy, Hvaler. Med dette forsvant muligheten for at Hvaler kunne bli forsynt med strøm fra to kanter, den gang var kostnadsspørsmålet og ikke leveringssikkerhet det viktigste. Da sjøkabelalternativet ble skrotet ble Hafslunds argumentasjonen straks rettet mot leveringssikkerhet, vi påstår at det egentlige motivet fremdeles er økonomi.

Vår analyse er at aksjeselskapet Hafslund foretrekker å bygge ny luftledning da dette alternativet har minst feilmargin i deres interne kostnadsanalyser. Når det gjelder jordkabel-alternativet frykter aksjeselskapet at en eller annen ekstrakostnad går utover bunnlinja. At saken har blitt en prestisjesak kan være en medvirkende årsak, uansett er vi glade for å lese at Hafslund overlater den videre saksgangen til NVE.

Hafslund har redegjort for sitt syn på jordkabel mange ganger, men det er først nå de nevner løsningene som er foreslått på Hvaler. Morten Schau innrømmer at sannsynligheten for å grave over kabler reduseres kraftig dersom kablene befinner seg i en støpt betongkanal. Teknologien med å legge kabler i betongkanaler (OPI) er tatt i bruk mange steder i landet, det er ikke rapportert om tilfeller der ledninger er gravd over.

Det er ingen tilfeldighet! Den eneste maskinen som kan slå seg gjennom betongkanalen er noe så spesielt som en pelemaskin. Dersom en pelemaskin startes opp på gang- og sykkelveien (over kabelgrøften), kan maskinen skade en fase, men ikke to. Som Haslund nevner må to faser være skadd for å oppnå langvarig strømstans. Dette er før vi tar med i betraktningen at anlegget skal utstyres med reservekabel!

Vi er usikre på hva Morten Schau mener med faktafeil i vår artikkel. Vi refererer til Omega Elkrafts rapport, som i motsetning til Hafslunds rapport har belyst driftssikkerhet på OPI-løsningen. Omega-rapporten kjenner dere god til! Aksjeselskapet Hafslund, Omega Elkraft og kommunene har hatt mange fellesmøter hos NVE.

Når vi er inne på scenarier som kan forårsake langvarige strømbrudd, bør heller fokus settes på luftledning. Som kjent er Hafslunds foreslåtte løsning å bygge en ny luftledning med inntil 25 meter høye master over Kråkerøy og Hvaler. Foruten å være eksponert for stadige ekstremvær er ledningen utsatt for andre faktorer som kan medføre langvarig strømstans. Det kan derfor være fristende å spekulere i statistikk;

Hvor mange helikoptre, hvor mange småfly, hvor mange kranbiler og hvor mange seilbåter vil statistisk kollidere med Hafslunds høyspentledning, før en pelemaskin kapper strømforsyningen til Hvaler? - Antakelig et betydelig antall, vi snakker om høyst reelle scenarier, mot et totalt urealistisk scenario.

Jon Petter Sandem, Bevar Hvaler, Frode Jensen, Kråkerøy LSU, Jørgen Søderberg Jansen, Bymiljølista

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.