Nettselskapet utnytter nye målere til det beste for kundene

Terje Gabrielsen sammenligner måten tariffen på effektleddet er bygget opp med å innrette bomavgifter slik at de reduserer rushtidskøene.

Terje Gabrielsen sammenligner måten tariffen på effektleddet er bygget opp med å innrette bomavgifter slik at de reduserer rushtidskøene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Informasjonsansvarlig Terje Gabrielsen i Norgesnett svarer Jan Sverre Vamnes fra Hvaler som mente at «kraftselskapene utnytter nye målere grådig».

DEL

Leserbrev

Vi kan berolige Jan Sverre Vamnes med at innføringen av AMS ikke øker Norgesnett sine inntekter.

Dette blir kontrollert av myndighetene, og vi siterer fra NVE: «Hvert år sjekker vi nettselskapenes faktiske inntekt fra tariffer mot deres tillatte inntekt. Dersom et selskap har hatt høyere faktisk inntekt enn tillatt inntekt, sier vi at de har hatt en merinntekt. Merinntekt, inkludert renter, skal betales tilbake til kundene i form av redusert nettleie senere år. Dersom et selskap har hatt lavere faktisk inntekt enn tillatt inntekt, har de hatt en mindreinntekt. Mindreinntekt kan hentes inn fra kundene i form av høyere nettleie senere år. Vi oppdaterer saldoen for mer-/mindreinntekt hvert år, og følger med på at nettselskapene styrer denne saldoen mot null over tid ved å justere nettleien.»

Derimot vil innføringen av nye målere, som alle nettkunder i Norge skal ha installert fra 1. januar i år, gi kundene en rekke fordeler. På sikt vil innføringen medføre et sikrere og mer fleksibelt strømnett der behovet for fremtidige utbygginger reduseres og dermed også kundenes kostnader. Andre fordeler og muligheter du som strømkunde får med innføring av målerne er:

■ Raskere utbedring ved eventuelle strømbrudd da nettselskapet får lynrask informasjon.
■ Du slipper å lese av måleren og får mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.
■ Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer slik at du kan redusere strømforbruket ditt.
■ Bedre personsikkerhet ved innføring av jordfeilovervåkning.
■ Salg av overskuddsenergi ved for eksempel bruk av solceller på taket.

Alle Norgesnett sine kunder skal vite at vi hver dag jobber for at kundene skal få kontinuerlig tilgang til strøm til lavest mulig pris.

Vamnes er spesielt skeptisk til måten Norgesnett har bygget opp effektleddtariffen på for kunder på Hvaler og deler av Kråkerøy. Hensikten med å innføre denne tariffen er primært er å unngå effekttopper som igjen medfører kostbare utbygginger av nettet. Dette kan sammenlignes med å innføre bomavgifter for å redusere rushtidskøene på veiene.

Norgesnett innførte en effektavregning der snittet av de tre høyeste målte timene defineres som makstimen. Da det ikke kun er makstimen som danner avregningsgrunnlaget, kommer kundene bedre ut enn om bare den ene høyeste målte timen skulle være gjeldende. Dette gir kunden en mulighet til å justere seg inn dersom en av timene har et høyt forbruk, og effekttariffen blir lavere.

Myndighetene ved NVE ser på nye modeller for utforming av tariffer, og ulike modeller diskuteres med strømbransjen og kundene. Et forslag fra NVE er såkalt abonnert effekt. Her skal kundene betalere en høyere pris for forbruk utover abonnementsgrensen, såkalt overforbruk. Vi siterer igjen NVE: «Overforbruksprisen kan nettselskapet velge å differensiere i tid. Høyt effektuttak i timer når belastningen i nettet er høy, kan avregnes en høyere pris enn høyt effektuttak i timer det er god kapasitet i nettet. I tillegg til abonnementsledd og overforbruksledd, betaler alle kunder et energiledd. Energileddet skal avspeile kostnaden kunden påfører nettet i økte tapskostnader, ved bruk av én ekstra kWh (transporttap).»

Om det er dette som blir den endelige tariffutformingen gjenstår å se. I 2020 skal endelig tarifforskrift foreligge.

Fram til det vil Norgesnett opprettholde eksisterende effekttariff for de kundene som har det. Beregninger viser at disse kundene i snitt ikke har fått noen høyere strømregning enn de hadde hatt uten denne tariffen.

Strøm er avgjørende for at samfunnet skal fungere, og alle Norgesnett sine kunder skal vite at vi hver dag jobber for at kundene skal få kontinuerlig tilgang til strøm til lavest mulig pris.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags