Hans Ek beroliger: Hele bystyret går for jordkabel på Kråkerøy

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Hans Ek beroliger Marit Vilsted og er helt sikker på at et samlet bystyre vil gå for jordkabel på Kråkerøy når forhandlingene med Hafslund Nett er fullført.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Jeg leser med interesse leserinnlegget i FB den 26. september fra Marit Vilsted som på vegne av beboere på Kråkerøy tar til motmæle mot Hafslund sine planer om fornying av krafttilførselen (132 kV) til Hvaler. Anlegget er i utgangspunktet planlagt utført som luftspenn med store master i 20 meters høyde. 

Jeg kan forsikre at Fredrikstad Senterparti står hardt på kravene om å legge denne nye krafttilførselen gjennom Kråkerøy til Hvaler i jorda og vi har vært høyt på banene i så måte fra første stund. 

Saken kom opp første gang for fire år siden og Senterpartiet var tidlig på plass med sitt krav. Vi har deltatt i flere befaringer og også hørt hva innbyggerne ønsker basert på både jordvern og ikke minst forringelsen av kulturlandskapet. Monstermastene blir særdeles skjemmende i et vakkert kulturlandskap – ikke minst ved Kråkerøy kirke. Luftspennet vil skjære seg gjennom kulturlandskapet som en stor, høy og stygg barrière. 

Stråling fra kraftkablene må ikke undervurderes selv om Hafslund gjør dette. Stråling fra kabelen er farlig og kan være kreftfremkallende. Den angis i mikro Tesla. Øverste grense er satt til 0,4 mikro Tesla ved langvarig eksponering. Ved nybygg eller nye anlegg hvor årsgjennomsnittet overskrider 0,4 mikro Tesla skal tiltak vurderes. 

Dette er inntatt i byggeforskrifter og det er et mål at antall nye boliger, barnehager og skoler nær høyspentkabler skal reduseres. Ved en kraftoverføring på 132 kV som i herværende tilfelle pålegger Byggeforskrifter en minsteavstand på 40 meter ut til hver side av linjetraseen. Dette betyr at luftstrekket båndlegger en gate gjennom kulturlandskapet på 100 meters bredde i hele strekket lengde gjennom Kråkerøy og Hvaler. Grusomt og lite fremtidsrettet spør du meg. 

Det å spare nå på investering og tilrettelegging for fremtiden vil våre etterkommere klandre oss for.

Kråkerøy er en attraktiv kommunedel og vil utvilsomt bli gjenstand for utbygging i fremtiden. Det er derfor nå vi må ta oss råd til å tenke fremtidsrettet. Det å spare nå på investering og tilrettelegging for fremtiden vil våre etterkommere klandre oss for. Vi må tenke fremtidsrettet og avskrive kostnadene i ett 100-årsperspektiv.

Hva har så skjedd med saken?

Hafslund er mot jordkabel på grunn av ekstrakostnader. NVE har sagt at det kan gis konsesjon hvis Fredrikstad og Hvaler kommune dekker mellomlegget mellom luft og jord strekk.

Dette har et enstemmig bystyre i Fredrikstad sagt at vi skal gjøre. Saken er nå i en forhandlingsfase mellom Fredrikstad kommune og Hafslund. Flertallspartiene, Sp, Ap, SV, Bym og Pp har også forberedt dette i budsjettbehandlingen forrige år.

Siden saken er i forhandling er det ikke lurt å gå ut med beløpet Fredrikstad kommune vil kunne dekke. Derfor har jeg for min del holdt meg litt i ro og vil avvente forhandlingsresultatet. Jeg ser at Bjørnar Laabak (Frp) er ute med løfter. Det samme løftet har alle partiene i Bystyret gitt. Vi må bare avvente fremdriften. Flertallspartiene har også sagt at det kan være mulig å legge jordkabel i kulvert langs ny sykkelsti til Hvaler. Denne løsningen er imidlertid frafalt. Men kravet om jordkabel er fortsatt gjeldende. 

Saken ligger fortsatt hos Rådmannen og endelig forhandlingsresultat med Hafslund er ikke kjent i det politiske miljøet. Når det foreligger, er jeg helt sikker på at alle politiske partier i Bystyret vil gå for jordkabel. Jeg vet ikke hva dette avstedkommer når det gjelder kostnader og kan ikke på nåværende stadium si noe om det. Men jeg vil si at Senterpartiet vil stå meget hardt på for å legge ny kraftforsyning (132 kV) til Hvaler som jordkabel.

Hans Ek

Leder og gruppeleder Fredrikstad Senterparti, Leder Teknisk Utvalg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.