Fredrikstad Arbeiderparti er for jordkabel

Dette er løsningen Fredrikstad Arbeiderparti ønsker å unngå. Ekstrakostnaden ved jordkabel  må kommunen betale, og den summen er ennå ikke kjent.

Dette er løsningen Fredrikstad Arbeiderparti ønsker å unngå. Ekstrakostnaden ved jordkabel må kommunen betale, og den summen er ennå ikke kjent. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fredrikstad Arbeiderparti er fortsatt innstilt på jordkabel for den delen av ny strømforsyning til Hvaler som går gjennom Fredrikstad, skriver Atle Ottesen. Bystyret venter på utredningen som viser hva det vil koste.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Den 22. juni 2016 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Hafslund Nett AS (Hafslund) anleggskonsesjon til å bygge og drive en ny 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Hafslund fikk tillatelse til å bygge og drive kraftledningen basert på to alternativer, i prioritert rekkefølge:

1. Jordkabel i gang- og sykkelvei i trasé som blir nærmere avklart av Hvaler og Fredrikstad kommuner, eller

2. Luftledning med jord- og sjøkabel på delstrekningene Kråkerøy transformatorstasjon – Ulvedalen og Tangen – Økholmen.

Det ble satt som vilkår at kraftledningen skal bygges etter utbyggingsalternativ 1, under forutsetning av at kommunene og Hafslund kommer til enighet om en utbyggingsavtale innen 1. januar 2018. Dersom partene ikke har inngått en avtale innen fristen, kan Hafslund bygge kraftledningen i henhold til utbyggingsalternativ 2.

Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak av 22. juni 2016 den 13. september 2017 med følgende endringer:

1. Kabelstrekningen Bukkholmen – Økholmen forlenges forbi Økholmen hytteområdet i henhold til vedlagte kart.

2. Det fastsettes ikke vilkår om bruk av OPI-kanal ved legging av jordkabel. Forlegningsmåte skal beskrives i MTA-planen for tiltaket med de forutsetninger om kommunal medvirkning som fremgår ovenfor.

Bystyret i Fredrikstad kommune vedtok enstemmig den 15.09.2016 i forbindelse med klage på NVEs vedtak av 22. juni blant annet at «det må̊ fremmes egen sak til formannskapet og bystyret med endelige kostnadsberegninger i forhold til jordkabelalternativet.»

Fredrikstad Arbeiderparti er fortsatt innstilt på å få til en løsning med jordkabel i Fredrikstad kommune. Vi venter på en sak fra rådmannen som beskriver et endelig kostnadsanslag for kommunen, slik at det kan inngås en avtale med Hafslund innen den 1. januar 2018.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken