Bevilg penger til jordkabel på hele Kråkerøy nå

Olje- og energidepartementet på befaring ved Kråkerøy kirke i mars i år. Det endte med ja til luftkabel, til stor skuffelse for Kråkerøyø Lokalsamfunnsutvalg.

Olje- og energidepartementet på befaring ved Kråkerøy kirke i mars i år. Det endte med ja til luftkabel, til stor skuffelse for Kråkerøyø Lokalsamfunnsutvalg. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg skriver her at utvalget ikke kan akseptere vedtaket om at det fortsatt skal være høyspentlinjer i luft over Kråkerøy. Utvalget ber Fredrikstad kommune bevilge penger til jordkabel.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg ble svært skuffet over vedtaket fra OED om at det fortsatt skal være høyspentlinjer over Kråkerøy. Kråkerøy LSU kan ikke akseptere en slik løsning på vegne av våre beboere.

Først ønsker jeg å kommentere uttalelsen til Rune Fredriksen i Fredriksstad Blad 13. september, hvor han sier at politikerne i Fredrikstad ikke har sittet på gjerdet etter undertegnedes uttalelser til samme avis. Kråkerøy LSU har ved flere anledninger etterspurt informasjon fra Fredrikstad kommune og ved hver henvendelse har vi mer eller mindre fått samme svar; «Intet nytt å melde».

Jeg kan vise til dialog 2. juni og 3. august hvor disse svarene har kommet. Hvis dere har vært så aktive som du kommenterer i nettsaken, hvorfor da ikke gi oss i KLSU denne informasjonen når vi har etterspurt hva som skjer? Er det intern kommunikasjonssvikt i kommunen?

Når vi ser hvordan vær og vind endrer seg i takt med klimaendringene, kan vi si at høyspentlinjer over Kråkerøy er fremtidsrettet? Jeg vil si nei! Hvis vi ser til våre naboland i Sverige og Danmark er det vedtak på at mer og mer av strømforsyningen skal legges i bakken, nettopp med tanke på leveringssikkerheten til sluttbruker. Hvorfor skal vi i et av verdens rikeste land være noe dårligere enn våre naboer?

Nå skriver vi 15. september og Fredrikstad kommune har kun tre og en halv måned igjen på å komme til enighet med Hafslund Nett om kostnadsfordelingen på ekstraregningen som kommer ved jordkabel. Det er kanskje ikke all verdens tid med tanke på den politiske behandlingen og bevilgning av disse pengene? Midlene som kreves, må bevilges nå!

Et interessant spørsmål er; hvor står de politiske partiene i denne saken? Det har vært relativt stille fra partiene og når LSU tok kontakt med alle partiene, var det kun et fåtall som svarte. Hvorfor er det så stille fra det politiske miljøet i denne saken, når engasjementet rundt denne saken er så høy som den er?

Hvis vi ser litt på magnetfeltstråling, så opererer Statens strålevern med følgende tall; på en 132 kV ledning med en strømstyrke på 300 eller 400 ampere, så må man opp i 35–40 meter før man er nede i 0,4μT som er grensen, selv om man i svaret fra OED opererer med 11 meter fra senterledningen? Hva er riktig? Antar at Statens strålevern vet hva de snakker om.

En annen interessant lesning fra Statens strålevern er følgende; «Mulige tiltak

Ved oppføring av nye bygg nær høyspentanlegg, vil det viktigste tiltaket være å plassere bygningen lengst mulig unna høyspentledningen, for eksempel ved å legge vei, parkeringsplass, garasje og utebod nærmest ledningen. Et annet aktuelt tiltak er å plassere sove- og oppholdsrom slik at disse ligger lengst fra ledningen. Ved oppføring av nye elektriske anlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, skal det utredes om magnetfelt i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4μT. Alternative tiltak kan da være å:

• endre trasévalg for å øke avstand mellom ledning og bygg.

• endre mastetype eller -høyde eller flytte master.

• legge jordkabel, noe som gir redusert magnetfelt, men som koster mer.»

KLSU finner det veldig bekymringsfullt at Statens strålevern har en slik liste med mulige tiltak for å redusere strålingen mot befolkningen. KLSU ønsker å minne politikerne på at de snart også skal ta stilling til nytt boligområde i Ulvedalen, hvor jordkabelen går opp i luften.

Videre kan vi lese; Det er ikke påvist noen sammenheng mellom det å bo nær høyspentledning og forekomsten av kreft, bortsett fra indikasjoner på leukemi hos barn. Internasjonal forskning indikerer at barn som vokser opp i boliger med magnetfelt over 0,4 μT, kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi, som er en ondartet sykdom i kroppens blodceller. Den statistiske sammenhengen tilsier en mulig dobling i risikoen for å utvikle barneleukemi. I Norge kan dette gi ett ekstra sykdomstilfelle hvert sjette eller sjuende år blant barn som vokser opp nær høyspentledninger. Årlig får omkring 30 barn i Norge leukemi.

Tar vi sjansen på det med våre barn? Jeg ønsker å minne om at deler av strekningene på Kråkerøy er skolevei og deler av traseen ligger i friluftsområder. Veldig mange personer vil til enhver tid være i nærheten av disse høyspentlinjene.

KLSU stusser også over hvor lite dialog det har vært mellom kommunen og LSU, med tanke på at LSU skal være kommunens forlengede arm ut i lokalsamfunnene i kommunen. LSU har jobbet med denne saken helt siden starten og vi har jobbet aktivt inn mot kommunen (ref. møte med ordfører Nygaard og Roy Jacobsen blant annet) og vært i dialog med NVE og ikke minst Hafslund v/ Morten Schau. LSU hadde ønsket en enda mer sentral rolle sammen med kommunen i denne saken.

Oppfordringen fra Kråkerøy LSU er klar: Bevilg penger til jordkabel på hele Kråkerøy nå!

Kråkerøy LSU vil fremover gjøre flere tiltak for at våre folkevalgte skal ta til fornuften og bevilge de nødvendige midlene som kreves for at det blir jordkabel på hele strekning.

Kråkerøy LSU oppfordrer alle på Kråkerøy til å legge trykk på våre politikere og holde denne viktige saken varm!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken