Gå til sidens hovedinnhold

EU-regler styrker rettighetene til norske strømkunder

Hansen Svein Roald

Stortingsrepresentant, Ap

Fredrikstad

Artikkelen er over 3 år gammel

Svein Roald Hansen skryter av hvordan EU-bestemmelsene verner fjerntliggende kunder: – Man skulle tro Senterpartiet har vært med å formulere reglene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det gir flere gode nyheter for strømkundene når Norge nå tar inn bestemmelsene i EUs tredje energipakke. Da vil også forbrukernes rettigheter styrkes. I direktivet heter det blant annet at energiselskapet skal oppgi hvilke energikilder strømmen kommer fra på regningen og i reklamemateriell. Du skal få vite om de forsyner deg med vannkraft, kullkraft, vindkraft eller kjernekraft. Du skal også få vite hvilke CO₂-utslipp strømmen du bruker generere og hvor mye radioaktivt avfall som produseres, om det er kjernekraft du kjøper.

Det kreves at myndighetene treffer «egnede tiltak for å verne sluttkunder» og «særlig sikre at det finnes egnede beskyttelsestiltak for å verne sårbare kunder», blant annet «forbud mot å frakoble disse fra strømnettet i kritiske perioder». Strømmen kan ikke kuttes i kuldeperioder, med andre ord. Videre heter det at man skal treffe «særlige tiltak for å verne sluttkunder i fjerntliggende områder». Man skulle tro Senterpartiet har vært med å formulere reglene.

Direktivet gir også adgang til å velge leverandører på tvers av landegrensene og forbud mot i forskjellsbehandle egne innbyggere og nabolandets innbyggere. Kanskje ikke det viktigste muligheten for oss i Norge, men det er annerledes for mange på kontinentet.

Det skal lages nasjonale energihandlingsplaner, innføres ytelser som støtte til sårbare kunder, og støtte til energieffektivisering.

Den tredje energipakken ble vedtatt i EU allerede i 2009, og er blant tiltakene som skal sikre en bedre energiforsyning, løse opp flaskehalser, gjøre landene mindre avhengig av import, og bidra til å oppfylle klimamålene, en reduksjon av CO₂-utslippene med 40 prosent innen 2030.

I Norden ligger vi langt fremme i så måte, med en felles nordisk kraftbørs og et fullt ut integrert energimarked med våre nordiske naboer. Nå kommer resten av Europa etter. For Norge som en stor energieksportør, er et velfungerende energimarked viktig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.