Gå til sidens hovedinnhold

Leverandørenes løgner om strømbruk og nye målere

Artikkelen er over 4 år gammel

Arnfinn Eide har ingen tillit til argumentene for de nye strømmålerne og mener den reelle grunnen er ønske om økt avkastning.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå skal forbrukerne få installert ny strømmåler som automatisk måler forbruket gjennom for hver time og døgnet rundt. Hensikten er å styre forbruket, slik at strømmen blir riktig priset i forhold til forbrukstidspunktet. Det er en slags køprising, der du kan velge å bruke mer strøm før klokka seks og etter klokka 21.

Dette høres tilforlatelig ut, og det høres naturlig ut at det er forbrukerne som betaler dette gjennom nettleien. Disse tiltakene skal bidra til å redusere presset på eksisterende el-nett, og redusere prisene for kundene. Det er løgn og bedrag, og noen bør fortelle bransjen om at de tar på seg keiserens nye klær.

Løgnene om strømbruk

El-nettet i Norge er bygd overdimensjonert, og det bygges hele tiden i Rolls-Royce-kvalitet. Det er dels et resultat av de topografiske og værmessige problemene landet vårt har. Nettet blir for øvrig aldri ferdig bygd, og Norges vannkraft er i verdensklasse det mest klimavennlige alternativet med sitt nullutslipp. Bygging etterlater seg et svært lite fotavtrykk som følge av at kraftverk kan drives i hundre år uten større endringer.

Veksten i menneskelig virksomhet og forbruk handler om utbygging av overføringslinjer og spredenett, som i alle tilfeller bekostes av nettleien. Nettleien er gjennom offentlig regulering garantert å gi balanse og overskudd, der prisen fastsettes av NVE i henhold til aktørenes planer for videre utbygging og reinvestering i nettet.

Strøm er handelsvare

Det viktigste argumentet fra bransjen ved innføring av to-veismålere, er å sikre at strømmen blir styrt av tilbud og etterspørsel. Høy pris på dagtid gjør at kraftoverskuddet kan selges videre til Norden og Europa når den er mest etterspurt der – på dagtid.

Det gjør norsk kraftbransje svært konkurransedyktig i et marked som er vant til å betale langt høyere priser enn vi er vant med. I tillegg kan Norge påberope seg å bidra til redusert bruk av kullkraftdrevne kraftverk i Europa. Dette er naturligvis ikke riktig, ettersom bruken av strøm der ikke er i ferd med å bli redusert på noen måte. Heller ikke i Norge.

Eiernes krav til fortjeneste

Det er faktisk ikke noen grunn for nordmenn å gjennomføre en massiv reduksjon i strømforbruket. Vi produserer allerede med overskudd, og effektivisering av eksisterende strømturbiner kan sammen med flere mindre kraftverk sikre oss overskudd også i fremtiden.

Transport av strøm har også denne egenskapen at ca. tretti prosent av energien blir borte i form av varme i distribusjonsnettene. Det vil altså være mer kostnadseffektivt og miljøvennlig å bygge rørledninger til europeiske gasskraftverk. Men for den økende andelen av private eierposter er dette et konkurrerende produkt som det gjelder å utkonkurrere for å øke avkastningen.

Kraftbransjens ansvarsfraskrivelse

Talspersoner fra kraftbransjen sier at de nye målerne vil gi kundene muligheter til styre forbruket sitt for å redusere strømregningen. Blant annet nevner de at forbrukerne kan endre strømbruken ved å se nærmere på forbruket til komfyrer, vaskemaskiner, lading av el-biler og varmekabler.

Forsikringsbransjen og brannvernmyndigheter sier samtidig at et slikt forbruksmønster øker faren for brann og uønskede hendelser på det verst mulige tidspunkt: Når vi sover. Det er du som ikke bare skal ta regningen; du skal også ha dårlig samvittighet for en påstått miljøeffekt.

Løgnene og selvmotsigelsene 

Vi har for øvrig lært at fint folk spiser sen middag, men det gjelder få av oss. Til overmål har vi av kraftbransjen selv(!) lært at varmekabler bør justeres ned om natten, når vi ikke nyttiggjør oss av dem, for å skru dem opp igjen på morgenen, og ned igjen når vi drar på jobb. Automatisk temperaturregulering er fremholdt som et krav til alle som vil være miljøvennlige. Takk for tipset.

Kommentarer til denne saken