Kraftbransjens kraftløse argumenter

Gammel og ny strømmåler: Arnfinn Eide mener nye målere stimulerer til et forbruksmønster som øker faren for brann når vi sover.

Gammel og ny strømmåler: Arnfinn Eide mener nye målere stimulerer til et forbruksmønster som øker faren for brann når vi sover. Foto:

Av

Ved hjelp av nye strømmålere kan kraftselskapene vri mest mulig ut av kapitalistisk system, ifølge Arnfinn Eide: – Den som betaler mest – får. For at noen skal vinne – må noen andre tape. Gevinsten havner i noens lomme.

DEL

Leserbrev

Jeg skrev for to år siden om at utskifting til nye strømmålerne først og fremst handlet om kraftbransjens ønske om å skape økt avkastning ved å selge mer strøm til utlandet. Nå har vi fasitsvar for 2018. 

Strømprisene øker og øker

Før sommeren ble det opplyst at tørken i vannmagasinene ville medføre økte strømpriser. Siden etterspørselen etter strøm var stor hos søreuropeere med aircondition, ble likevel det meste av vannmagasinene tømt og solgt til det øvrige Europa. 

På høsten fikk vi en nedbørsperiode som langt på vei fylte opp magasinene til normalt nivå. Da ble vi varslet om fortsatt økende priser fordi vi hadde solgt «strømlageret» på sommeren, og fordi vi som følge av dette må kjøpe tilbake dyrere strøm fra Europa. Slik er det i et kapitalistisk system: Den som betaler mest – får. For at noen skal vinne – må noen andre tape. Gevinsten havner i noens lomme.

De mange løgnene

Nå har forbrukerne fått installert ny strømmåler som automatisk måler forbruket gjennom for hver time og døgnet rundt. Hensikten er å styre forbruket, slik at strømmen blir riktig priset i forhold til forbrukstidspunktet. Det er en slags køprising, der du kan velge å bruke mer strøm før klokka seks og etter klokka 21.

Det er faktisk ikke noen grunn for nordmenn å gjennomføre en massiv reduksjon i strømforbruket.

Dette høres tilforlatelig ut, og det høres naturlig ut at det er forbrukerne som betaler dette gjennom nettleien. Disse tiltakene skal bidra til å redusere presset på eksisterende elnett, og redusere prisene for kundene. Det er løgn og bedrag, og noen bør fortelle bransjen om at de tar på seg keiserens nye klær.

Løgnene om strømbruk

El-nettet i Norge er bygd overdimensjonert, og det bygges hele tiden i Rolls-Royce-kvalitet. Det er dels et resultat av de topografiske og værmessige problemene landet vårt har. Nettet blir for øvrig aldri ferdig bygd, og Norges vannkraft er i verdensklasse det mest klimavennlige alternativet med sitt nullutslipp. Bygging etterlater seg et svært lite fotavtrykk som følge av at kraftverk kan drives i hundre år uten større endringer.

Veksten i menneskelig virksomhet og forbruk handler om utbygging av overføringslinjer og spredenett, som i alle tilfeller bekostes av nettleien. Nettleien er gjennom offentlig regulering garantert å gi balanse og overskudd, der prisen fastsettes av NVE i henhold til aktørenes planer for videre utbygging og reinvestering i nettet.

Strøm er handelsvare

Det viktigste argumentet fra bransjen ved innføring av to-veismålere, er å sikre at strømmen blir styrt av tilbud og etterspørsel. Høy pris på dagtid gjør at kraftoverskuddet kan selges videre til Norden og Europa når den er mest etterspurt der – på dagtid.

Det gjør norsk kraftbransje svært konkurransedyktig i et marked som er vant til å betale langt høyere priser enn vi er vant med. I tillegg kan Norge påberope seg å bidra til redusert bruk av kullkraftdrevne kraftverk i Europa. Dette er naturligvis ikke riktig, ettersom bruken av strøm der ikke er i ferd med å bli redusert på noen måte. Heller ikke i Norge.

Eiernes krav til fortjeneste

Det er faktisk ikke noen grunn for nordmenn å gjennomføre en massiv reduksjon i strømforbruket. Vi produserer allerede med overskudd, og effektivisering av eksisterende strømturbiner kan sammen med flere mindre kraftverk sikre oss overskudd også i fremtiden.

Transport av strøm har også denne egenskapen at ca. tretti prosent av energien blir borte i form av varme i distribusjonsnettene. Det vil altså være mer kostnadseffektivt og miljøvennlig å bygge rørledninger til europeiske gasskraftverk. Men for den økende andelen av private eierposter er dette et konkurrerende produkt som det gjelder å utkonkurrere for å øke avkastningen.

Kraftbransjens ansvarsfraskrivelse

Talspersoner fra kraftbransjen sier at de nye målerne vil gi kundene muligheter til styre forbruket sitt for å redusere strømregningen. Blant annet nevner de at forbrukerne kan endre strømbruken ved å se nærmere på forbruket til komfyrer, vaskemaskiner, lading av elbiler og varmekabler.

Forsikringsbransjen og brannvernmyndigheter sier samtidig at et slikt forbruksmønster øker faren for brann og uønskede hendelser på det verst mulige tidspunkt: Når vi sover. Det er du som ikke bare skal ta regningen; du skal også ha dårlig samvittighet for en påstått miljøeffekt.

Løgnene og selvmotsigelsene

Vi har for øvrig lært at fint folk spiser sen middag, men det gjelder få av oss. Til overmål har vi av kraftbransjen selv(!) lært at varmekabler bør justeres ned om natten, når vi ikke nyttiggjør oss av dem, for å skru dem opp igjen på morgenen, og ned igjen når vi drar på jobb. Automatisk temperaturregulering er fremholdt som et krav til alle som vil være miljøvennlige. Takk for tipset.

Arnfinn Eide

Skribent

Gressvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags