Effektavgift – en forbrukerfiendtlig nettavgift

– En monopolsituasjon stiller store krav til monopolisten, skriver Bjørn Vidar Eliassen i sin skarpe kritikk av Norgesnetts prisprofil.

– En monopolsituasjon stiller store krav til monopolisten, skriver Bjørn Vidar Eliassen i sin skarpe kritikk av Norgesnetts prisprofil. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Bør ikke den bevisste forbruker av energi tilgodesees i tariffsammenheng – og ikke straffes urimelig? er ett av spørsmålene fra Bjørn Vidar Eliassen til Norgesnett.

DEL


LeserbrevNorgesnett, som har monopol på strømnettet i Fredrikstad og Hvaler, har valgt å benytte denne urettferdige og lite hensiktsmessige avgiftsmetoden i sin avregning til kunden.

Forbausende få kunder har reagert offentlig på denne avgiften som nettleverandøren fikk mulighet til å benytte etter utplassering av de nye AMS-målerne (automatisk måling av strøm). Senest ved årsskiftet, har imidlertid Jan Sverre Vamnes, Hvaler, hatt innlegg i saken. Han mener Norgesnett bruker AMS-målere til å øke egne inntekter, ikke for å redusere forbruket i rushtidene og at de dermed misbruker teknologien.

I sitt svar til Vamnes viser Terje Gabrielsen i Norgesnett at inntektene styres av NVE, at AMS-målerne er til stor fordel både får kunder og nettleverandør og at det jobbes med at kundene skal få kontinuerlig tilgang til strøm til lavest mulig pris. At Norgesnett som et av få selskaper bruker effektmåling som tariffgrunnlag, begrunnes primært med å unngå effekttopper som igjen medfører kostbare utbygginger av nettet.

Om effektleddtariffen virker etter hensikten, gir ikke Gabrielsen noe innblikk i. Alt er altså etter hans oppfatning såre vel. Effektmåling foretas ved at det måles et gjennomsnitt av de tre høyest målte timeverdiene (høyest strømforbruk) per måned på forskjellige dager. Hele døgnet er målegrunnlag.

Må vi godta monopolistens effekttariff? Når kommer elbil-eiere med nye, store batterier og hurtigladere på banen?

Terje Gabrielsen hevder at når hensikten er å unngå topper, kan den sammenlignes med rushtidsavgifter i bommer inn til byene. Dette er direkte feil, siden effekttoppen kan slå inn hos enkeltkunder både natt og dag. Effektleddavgiften skiller altså ikke mellom forbruk i perioder med lav og høy belastning. Forbruksmønsteret er dessuten ganske forskjellig fra husstand til husstand. For yrkesaktive kan arbeidstiden og hjemkomst være både dag og natt. Pensjonister og mennesker som av ulike grunner ikke er i arbeid, ferierende og ikke minst hytteeiere i Fredrikstad og Hvaler, inngår nødvendigvis ikke i en generell strømtopp som Norgesnett definerer.

I en av tidligere klagesaker om nettavgifter presiserer Fredrikstad Nett i et tilsvar til NVE at «Nettavgiften har som formål å dekke kostnader i nettet, og ikke i seg selv gi insentiver til redusert energibruk.» (!) Da brenner jeg etter å spørre: Gir ikke lavere strømforbruk mindre belastning på nettet? Bør ikke den bevisste forbruker av energi tilgodesees i tariffsammenheng – og ikke straffes urimelig?

Vår bolig på Hvaler er relativt energivennlig. Boligen har vannbåren varme med gass som energikilde. Varmtvannsbereder inngår her. Vi kan benytte gass til matlaging. Kun stekeovn, kjøleskap, fryser og (led) lys bruker strøm. Strømforbruket er derfor på snaue 6000 kWh pr. år. Vår mulighet til å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet for å unngå høye effekttopper, er derfor helt marginal. Dette betyr som eksempel at om vi starter badstuovnen to ganger i løpet av en måned og bruker stekeovnen én gang, måles et snitt på 5 kWh som prises med 76.17 kroner pr. kWh og vil gi oss en effektleddkostnad på 380 kroner. (I tillegg påløper energiledd nettleie, fastbeløp nettleie, forbruksavgift og enovaavgift) – og strøm selvsagt.

Er dette avgiftsregimet rimelig? Må vi godta monopolistens effekttariff? Når kommer elbil-eiere med nye, store batterier og hurtigladere på banen? Der kan snittet lett komme opp i 15 kWh for tre ladinger på en måned – til en pris av 1.142 kroner i effektavgift!

Jeg har en sterk oppfordring til Norgesnett om å kutte ut denne type effektmåling. Terje Gabrielsen nevner heldigvis at NVE ser på nye modeller for utforming av tariffer. Et forslag er såkalt abonnert effekt, der kundene betaler en høyere pris for forbruk utover abonnementsgrensen, såkalt overforbruk. Her kan vi eldre kjenne oss igjen fra tidligere tider. La oss være med å stipulere vårt eget årsforbruk, kanskje slik som vi bestemmer kjørelengde på bil overfor forsikringsselskapet? Monter gjerne wattmetre igjen og stimuler til energisparing på alle områder.

Ny, endelig tarifforskrift skal foreligge i 2020. For ordens skyld: AMS-målere har jeg ingenting imot – bare de brukes med fornuft og virker rettferdig! En monopolsituasjon stiller store krav til monopolisten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags