Svein Roald Hansen: Kanskje FB bør ta seg en bolle – fortsetter å dyrke oppfatning at vi som representer fylket ikke får gjort noen verdens ting

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Svein Roald Hansen mener FBs kommentator sprer myter om at politikerne på Østfold-benken ikke får til noe for hjemfylket. Ap-veteranen spør om ikke Fredriksstad Blad bør ta seg en bolle.

DEL

Leserbrev

FBs Jon Jacobsen fortsetter å dyrke oppfatningen om at vi ikke får til noe for Østfold, når han kommenterer trønderopprøret mot en trønderfri regjering. Det bekrefter hvor krevende det er å slå hull på mytene om at vi som representerer Østfold på Stortinget ikke får gjort noen verdens ting for hjemfylket. Tross dekning i egen avis, festner det seg ikke i hukommelsen når kommentarartikler skrives.

Under regjeringen Stoltenberg skjedde det vitterlig mange positive ting her hos oss. Nytt sykehus på Kalnes, nye fengsler i Halden og på Ravneberget, firefelts E6 gjennom fylket, ny E18. Rygge ble åpnet for sivil flytrafikk. 100 millioner bevilget til oppussing av forsvarets bygningsmasse i Gamlebyen, om lag like mye på Festningen i Halden.

Les Jon Jacobsens kommentar her:

Fylkes kulturinstitusjoner fikk et betydelig økonomisk løft gjennom Stoltenberg-regjeringens kulturløft, Haldenkanalen er kommet fast inne på riksantikvarens budsjett med årlige bevilgninger til vedlikehold, Inspiria Sciensenter fikk 40 millioner fra regjeringen. I vårt budsjettforslag for 2014, lå det inne oppstartsbevilgning til fylkeskulturscene i Fredrikstad, men dette ble dessverre strøket av Høyre-regjeringen.

I 2012 og 2013 ble det bevilget 850 millioner i tiltakspakker for treforedlingsindustrien, Borregaard har fått 58 millioner i investeringsstøtte fra Innovasjon Norges til demonstrasjonsanlegg for produksjon av bio-raffineri, Saugbruks har fått millioner fra Enova til energieffektivisering, Titan i Fredrikstad er fritatt for tungavgift på mineralolje og kommet inn under kvotesystemet med CO₂. Det har spart bedriften for nærmere 20 millioner i årlige avgifter.

Statsråder fra Østfold de siste 50 årene

  • Anton Skulberg (Halden), kirke- og undervisningsminister 1972-1973.
  • Svenn Thorkild Stray (Moss), utenriksminister 1981-1986.
  • Arvid Johanson (Halden), olje- og energiminister 1980-1981.
  • Ingjerd Schou (Spydeberg), sosialminister 2001-2006.

For første gang ble det gjennomført endringer i kommunenes inntektssystem som ga Østfold-kommunen et noe høyere inntektsnivå.

Arbeide med nytt dobbeltspor fra Ski til Oslo (Follobanen) ble startet opp, og planleggingen for dobbeltspor gjennom Østfold ble satt i gang (og følges opp av den nye regjeringen). Fra 1990-tallet kan det minnes om bevilgningene til Industrioffensiven og senere Byoffensiven, som Gro-regjeringen bevilget midler til på 1990-tallet. Viktig for utviklingen av samarbeidet innad i Østfold.

Jacobsen fremhever Høyre-ordfører Edquists artikkel hvor han oppsummerte at Østfold er Norges glemte fylke som så forbilledlig. Endelig en som slår i bordet, liksom. Jeg overlater til Jacobsen å sjekke hva Høyre-regjeringen har lagt igjen av resultater for Østfold siden 2013.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags