Storgata blir mer vital med færre biler

Flere gående, færre biler: – Dette er en naturlig videreføring som vil gjøre byen mer attraktiv for å drive handel, søke kultur og opplevelser, bo og arbeide, skriver Trond Svandal. Bildet viser Storgata ved Blomstertorvet. Venstre bildekant er i dag byggeplass der nye Storgata 5 tar form.

Flere gående, færre biler: – Dette er en naturlig videreføring som vil gjøre byen mer attraktiv for å drive handel, søke kultur og opplevelser, bo og arbeide, skriver Trond Svandal. Bildet viser Storgata ved Blomstertorvet. Venstre bildekant er i dag byggeplass der nye Storgata 5 tar form.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Trond Svandal og sentrumspartiene i Fredrikstad vil ta bort skillet mellom gate og fortau i Storgata. En begrenset biltrafikk skal gå rolig, på fotgjengernes og syklistenes premisser.

DEL

Leserbrev 

Storgata er Fredrikstads flotteste gate. Dessverre må vi innrømme at selv om den er arkitektonisk vakker er den ganske død. Dette kan vi gjøre noe med. Det viktigste tiltaket mener jeg vil være å begrense bilenes plass i gata. Et trangt kjørefelt og mange parkerte biler fyller i dag det meste av den. Gjør vi gateløpet triveligere, bedre å gå eller sykle igjennom, bedrer vi også Storgatas muligheter til igjen å bli et levende, urbant handlestrøk.

Tanken er ikke ny. Da ideen om gågater dukket opp på 1960-tallet var det nettopp Storgata man så på først. De historiske gateløpene i indre bykjerne kunne egne seg godt som gå- og handlegater. Mange fryktet også den gang at å begrense bilens tilgjengelighet skulle drepe byen. Men overgangen til gågate i Nygaardsgaten må vel sies å ha gitt ny livskraft til sentrum på slutten av syttitallet. Etter hvert kom de bilbaserte kjøpesentrene og ble alvorlige konkurrenter.

«Fredrikstads flotteste gate. Dessverre må vi innrømme at selv om den er arkitektonisk vakker er den ganske død.»

«Fredrikstads flotteste gate. Dessverre må vi innrømme at selv om den er arkitektonisk vakker er den ganske død.» Foto:

Fredrikstad sentrum har opplevd en bemerkelsesverdig forandring. Vi var mange som for få år siden kommenterte at butikkene forsvant, og at det var dødt og utrivelig i bygatene. Så plutselig blomstret butikker, kafeer og handelsnæring opp igjen. Det ble mennesker og byliv i gatene. Godt samarbeid i næringslivet, flinke aktører og en målrettet satsing har vært viktig. Og jeg tror også det er en holdningsendring på gang hos mange Fredrikstad-borgere. Vi vil tilbake til byen.

I årene fremover står vi overfor større befolkningsvekst og krav til at flere nye boliger skal bygges i sentrum. Det er offentlig politikk at flere mennesker skal bo mer sentrumsnært. Det er bra. I lys av det må vi planlegge nå for endelig å gjøre Storgata til gågate.

Indre del av Fredrikstad sentrum, da definert som «ringveien» fra Borggaten, Farmanns gate, Gunnar Nilsens gate, St. Croix gate og Riddervolds gate til Kråkerøybrua, er egentlig ganske lite – et kompakt sentrum med korte avstander til butikker, spisesteder, kulturtilbud og tre store parkeringshus. For de aller fleste av oss er det ikke mangel på parkeringsmuligheter her, og kun en kort spasertur ned til gågatene og det urbane bylivet her. Denne utviklingen må vi styrke.

«Mange parkerte biler langs hele gata gir både et rotete bybilde,   deler de opp gata slik at den ikke fremstår vennlig for syklister og fotgjengere.»

«Mange parkerte biler langs hele gata gir både et rotete bybilde, deler de opp gata slik at den ikke fremstår vennlig for syklister og fotgjengere.»

Hvorfor mener jeg at færre biler i Storgata vil være bra? Jeg mener dagens gatestruktur i Storgata fungerer svært dårlig. Den egner seg verken godt for bilkjøring eller for gående. Mange parkerte biler langs hele gata gir både et rotete bybilde, men enda verre deler de opp gata slik at den ikke fremstår vennlig for syklister og fotgjengere.

«Shared space» er et spennende konsept. Vi kan ikke stenge Storgata for trafikk over natta. Bilen er et viktig fremkomstmiddel for mange, også for meg. Mange er helt avhengig av den, og for næringsdrivende må varer komme frem. Både i tverrgatene mellom Nygaardsgaten og deler av Storgata kan vi planlegge for en viss biltrafikk og tilrettelagte p-plasser for dem som har ekstra behov for å kjøre inn i indre bykjerne.

Men bilene må bli færre, gatene forbedres, skillet mellom gate og fortau fjernes, og trafikken skje rolig, på fotgjengernes og syklistenes premisser. Hensyn til menneskene i gatene skal ligge til grunn i «shared space»-områder. Dette er gjennomført mange andre steder, og er en spennende tanke for Fredrikstad sentrum.

Det blir en bedre by med færre biler i de trange, indre bygatene.

Det å gjøre Storgata og tverrgatene til gågater handler for meg i bunn og grunn om å støtte en viktig utvikling som allerede er i gang. Det er en naturlig videreføring som vil gjøre byen mer attraktiv for å drive handel, søke kultur og opplevelser, bo og arbeide i for oss Fredrikstad-folk. Det blir en bedre by med færre biler i de trange, indre bygatene. Planleggingen og tilretteleggingen bør begynne nå, og skje med klokskap og tilrettelegging. Så kan Storgata igjen få sin rettmessige plass som den attraktive og storslåtte bygata den engang var, og nok en gang skal bli.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags