Stjernen trenger nye sponsorer. Om de venter til Arena Fredrikstad er ferdig, kan det være for sent

En storstue som dette er hele Stjernens store drøm. Spørsmålet er om den vil komme raskt nok, er Sverre Chr. Jarilds store bekymring.

En storstue som dette er hele Stjernens store drøm. Spørsmålet er om den vil komme raskt nok, er Sverre Chr. Jarilds store bekymring.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Med gode fasiliteter og sportslige prestasjoner, kommer også sponsorer og publikum, skriver Sverre Chr. Jarild. Men han frykter at Stjernen ikke har tid til å vente på fasilitetene, les Arena Fredrikstad.

DEL

Kronikk

De store publikumsidrettene i Fredrikstad sliter med å overleve! Om ikke idretten og næringslivet i byen snart finner sammen og enes om en felles satsing, kan en idrettsinteressert by først som sist innfinne seg må å måtte vente i uoverskuelig fremtid på nye store idrettsøyeblikk.

Gavmilde hjerter og kunstig åndedrett

Vi har et håndballag som delvis overpresterer i vår øverste divisjon og vi har et ishockeylag som sliter sportslig og som i likhet med nettopp FBK lever på kunstig åndedrett og gavmilde hjerter. Byens største merkevare, FFK, produserer ikke lenger toppidrett, men har det største potensialet for å gjøre det. På nåværende tidspunkt er det kun FFK av de nevnte klubbene som har muligheten til å skape inntektsstrømmer som gir grunnlag for en solid elitesatsing. Det skyldes gode fasiliteter («merkevaren» ligger selvsagt i bunnen). For med gode fasiliteter og sportslige prestasjoner, kommer også sponsorer og publikum.

Å gjøre idrettsarenaen til en attraktiv møteplass for Hvermannsen og næringslivet er blitt en forutsetning for en bærekraftig sportslig satsing. En like klar forutsetning for sportslig suksess er prestasjonskultur. Den skapes av ledere, trenere og utøvere og er det som gjør klubbene attraktive og sikrer den nødvendige tilførselen av nye ressurser som utøvere, frivillige, sponsorer og publikum.

Noen ganger kan en idé i seg selv være sterk nok til å skape noe stort, andre ganger må ideen følges opp med innsats fra både kommunen, publikum, frivilligheten og næringslivet.


I Fredrikstad har ingen klubber klart å etablere en varig og solid sportslig suksess. Forklaringene er sammensatte, men noen fellesnevnere finnes: Mangelen på kultur, fasiliteter, økonomi og lederskap. Hos de nevnte klubbene har kun noen av disse faktorene vært til stede. Alle de fire nevnte faktorene kan utløses av de andre, og den eneste måten å etablere en varig toppidrettskultur på, er å sørge for at alle faktorene er på plass.

En faktor som definitivt ikke er gjeldende hos FBK og Stjernen, er de økonomiske forutsetningene. Det har i mange år blitt lagt ned mye hardt arbeid i disse klubbene, og mesteparten av energien har dessverre gått med til å holde hodet over vannet økonomisk.

Idrett, identitet og byutvikling

Stjernen Hockey Elite ønsker å vinne ishockeykamper og gi byen minnerike idrettsøyeblikk og opplevelser. Idrett gir mening i fredrikstadfolks liv, den skaper engasjement og stolte øyeblikk. I toppidretten handler det om å vinne. Det kollektive konkurranseinstinktet ligger i oss alle. Sterke idrettsprestasjoner forvandles øyeblikkelig til kollektive seire, virker samlende og bygger stolthet, kultur, identitet, forståelse og fellesskap.

Like naturlig som seire kommer motgang og tunge bølgedaler. Når alt virker håpløst og troen og entusiasmen er borte, da oppstår behovet for en sterk og utløsende kraft. Arena Fredrikstad representerer en slik kraft og bør bli et sterkt momentum for Stjernen i arbeidet med å gjenreise klubben.


Og: Arena Fredrikstad bør styrke næringslivets vilje til å hjelpe klubben opp og frem i den avgjørende fasen den er inne i. At Fredrikstad kommune satser offensivt og har satt av rekordstore summer for å bygge nye anlegg for idrett og kultur, bør i seg selv styrke næringslivets vilje til å bli med! For noen ganger kan en idé i seg selv være sterk nok til å skape noe stort, andre ganger må ideen følges opp med innsats fra både kommunen, publikum, frivilligheten og næringslivet. Det er allikevel viktig å minne om at en ny arena i seg selv ikke løser alle utfordringene – det må flere krefter til!

Det Stjernen trenger på sin reise mot ny arena, er et engasjert og entusiastisk næringsliv som ser de samme mulighetene som klubben gjør.

Og det bør ikke ligge en filantropisk tanke til grunn hos næringslivet for å velge et samarbeid med Stjernen i denne satsingen – det vil bli en vinn-vinn situasjon. Klubben kan med sportslig suksess sette byen på kartet, skape entusiasme og attraktivitet og gi aktivitet og besøkende til byen. Vi vet at idretten er i stand til å generere betydelige inntekter for næringslivet, og jeg tror og håper at Stjernen og næringslivet kan jobbe enda tettere sammen for å hjelpe hverandre med å oppnå suksess, og ikke minst skape nye stolte idrettsøyeblikk som hele byen kan nyte godt av.

Sportslig fremgang nødvendig

Det er sportslig fremgang som kan gjøre klubben mer attraktiv. Vi har hørt det før og det er fortsatt en sannhet: Klubbens visjon er å bygge et lag med en stamme bestående av norske spillere. Konkurransen i Get-ligaen blir stadig sterkere og det er en kjensgjerning at Stjernen allikevel må hente inn «importer» for å kunne hevde seg i toppen. Til en slik sportslig satsing trenger klubben økte inntekter. For en by som Fredrikstad er det et relativt lite beløp som skal til for å starte karusellen som gjør at klubben kan ta betydelige steg fremover.

Jeg vet at klubbens styre med Ørjan Løvdal og Knut Egeland i spissen har jobbet hardt for å få dette til, men det har vist seg å være svært utfordrende. Fra klubbens side har det blitt nevnt summer på mellom to og tre millioner for å ta et betydelig sportslig steg mot toppen.

Når kommer næringslivet på banen?

Klubben har mange trofaste støttespillere og sponsorer som har bidratt gjennom svært mange år. Nå trenger klubben flere samarbeidspartnere! Jeg tror og håper de snart vil komme, for dersom de venter til Arena Fredrikstad står ferdig, kan det være for sent. Klubben lever, som sagt, på kunstig åndedrett.

Og selv om vi i denne byen har lært oss å vente på de store øyeblikkene som publikumsidrettene tidligere har gitt oss, bør vi, med all den positive energien som preger Fredrikstad, håpe at ventetiden snart er over og at vi nå kan gå sammen og skape noe nytt hele byen kan være stolt av!

Jeg har selvsagt ikke fått med meg alt som er sagt av næringslivslederne i denne byen når det gjelder betydningen av toppidrett. Men jeg har allikevel til gode å høre de mest toneangivende stemmene trekke frem viktigheten av å ha tre sterke og stolte identitetsbærere som FFK, FBK og Stjernen Hockey i toppen av norsk idrett.

Kom på banen, Fredrikstads næringsliv!


Sverre Chr. Jarild

Medlem Stjernen Hockey


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags